Utvekslingsavtale mellom Göteborgs universitet og Det juridiske fakultet

Göteborgs universitet er det største universitetet i Skandinavia med sine 50 000 studenter og 5000 ansatte. Havnebyen Göteborg er Sveriges nest største med en befolkning (i selve byen) på 490 000.

Dette er en Nordplus-avtale som inngår i et nettverk av juridiske fakulteter i Norden.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er svensk og engelsk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Oversikt over kurstilbudet finner du på fakultetets hjemmeside under "fördjupningskurser".

Det jurdiske fakultetet tilbyr cirka 16 kurs på fordypningsnivå per år. Hvert kun går kun en gang per år. Fire kurs går på engelsk resten på svensk. Hvert kurs gir normalt 15 ECTS. Fordypningskursene gis på juristprogrammets 4. år.

30 ECTS poeng gir 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Vårsemester: midten av januar til midten av juni
Høstsemester: begynnelsen av september til midten av januar

Hva koster det?

Studenter på Nordplus-avtaler får et eget Nordplus-stipend. Beløpet kan variere fra år til år, avhengig av søkertallene (stipendet pleier å ligge mellom 8 000 og 10 000 kr per semester).

Nordplus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Exchange Student Services formidler kun et begrenset antall studentboliger til bilaterale studenter og studenter på Erasmus-programmet. Nordplus/Nordlys-studenter må ordne bolig selv i Göteborg. Les mer om boliger

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Sverige

By

Göteborg

Nettside

http://www.gu.se


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Nordplus

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet