Utvekslingsavtaler med universiteter i Sverige

Viser 1–52 av 52 avtaler
Utvekslingsavtale mellom By Nivå
Högskolan Dalarna og Institutt for musikkvitenskap Falun-Borlänge Bachelor
Södertörn högskola og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Flemingsberg Bachelor og Master
Södertörn högskola og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Flemingsberg Bachelor
Göteborgs universitet og Det juridiske fakultet Göteborg Profesjonsstudium
Göteborgs universitet og Det medisinske fakultet Göteborg Profesjonsstudium
Göteborgs universitet og Farmasøytisk institutt Göteborg Master
Göteborgs universitet og Institutt for arkeologi, konservering og historie Göteborg Bachelor, Master og Ph.d.
Göteborgs universitet og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Göteborg Bachelor og Master
Göteborgs universitet og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Göteborg Bachelor og Master
Göteborgs universitet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Göteborg Bachelor og Master
Göteborgs universitet og Institutt for medier og kommunikasjon Göteborg Bachelor og Master
Göteborgs universitet og Universitetet i Oslo Göteborg Bachelor og Master
Karlstads universitet og Universitetet i Oslo Karlstad Bachelor og Master
Linköpings universitet og Det medisinske fakultet Linköping Profesjonsstudium
Linköpings universitet og Universitetet i Oslo Linköping Bachelor og Master
Luleå tekniska universitet og Universitetet i Oslo Luleå Bachelor og Master
Lunds universitet og Det juridiske fakultet Lund Profesjonsstudium
Lunds universitet og Det medisinske fakultet Lund Profesjonsstudium
Lunds universitet og Det teologiske fakultet Lund Bachelor og Master
Lunds universitet og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Lund Bachelor og Master
Lunds universitet og Institutt for kriminologi og rettssosiologi Lund Bachelor og Master
Lunds universitet og TIK Senter for studier av teknologi, innovasjon og kultur Lund Master
Lunds universitet og Universitetet i Oslo Lund Bachelor og Master
Malmö högskola og Institutt for kriminologi og rettssosiologi Malmö Bachelor og Master
Karolinska Institutet og Det medisinske fakultet Stockholm Profesjonsstudium
Karolinska Institutet og Det odontologiske fakultet Stockholm Bachelor
Karolinska Institutet og Det odontologiske fakultet Stockholm Master
Stockholms universitet og Det juridiske fakultet Stockholm Profesjonsstudium
Stockholms universitet og Institutt for arkeologi, konservering og historie Stockholm Bachelor, Master og Ph.d.
Stockholms universitet og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Stockholm Bachelor
Stockholms universitet og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Stockholm Bachelor og Master
Stockholms universitet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Stockholm Bachelor og Master
Stockholms universitet og Institutt for medier og kommunikasjon Stockholm Bachelor og Master
Stockholms universitet og Institutt for statsvitenskap Stockholm Bachelor og Master
Stockholms universitet og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Stockholm Bachelor og Master
Stockholms universitet og Sosialantropologisk institutt Stockholm Bachelor
Stockholms universitet og Universitetet i Oslo Stockholm Bachelor og Master
Umeå universitet og Det juridiske fakultet Umeå Profesjonsstudium
Umeå universitet og Det medisinske fakultet Umeå Profesjonsstudium
Umeå universitet og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Umeå Bachelor og Master
Umeå universitet og Universitetet i Oslo Umeå Bachelor og Master
Uppsala universitet og Det juridiske fakultet Uppsala Profesjonsstudium
Uppsala universitet og Det medisinske fakultet Uppsala Profesjonsstudium
Uppsala universitet og Institutt for arkeologi, konservering og historie Uppsala Bachelor, Master og Ph.d.
Uppsala universitet og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Uppsala Bachelor og Master
Uppsala universitet og Institutt for kulturstudier og orientalske språk Uppsala Bachelor og Master
Uppsala universitet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Uppsala Bachelor og Master
Uppsala universitet og Universitetet i Oslo Uppsala Bachelor og Master
Linnéuniversitetet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Växjö og Kalmar Bachelor og Master
Linnéuniversitetet og Universitetet i Oslo Växjö og Kalmar Bachelor og Master
Örebro universitet og Institutt for kriminologi og rettssosiologi Örebro Bachelor
Örebro universitet og Universitetet i Oslo Örebro Bachelor og Master