Utvekslingsavtale mellom Humboldt-Universität zu Berlin og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Humboldt-universitetet i Berlin ble grunnlagt i 1810, og kalles fortsatt for "alle moderne universiteters mor". Det har utviklet seg til en moderne og samfunnsengasjert institusjon, og er fremdeles en av de fremste universitetene i Tyskland.

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder for alle som ønsker å studere filosofi, men programstudenter i filosofi har prioritet dersom det er mange søkere.

Du må ha avlagt 60 studiepoeng ved UiO før avreise og det er krav om karakteren C i snitt i 80-gruppen.

Språk

Undervisningsspråket er hovedsakelig på tysk, men det finnes noen emner på engelsk.

For studenter som skal ta emner som undervises på tysk krever Humboldt bestått en tysk online språktest før studiestart.

Lånekassen tildeler stipend til språkforberedende kurs i utlandet og i forkant av utenlandsopphold.

Hvilke emner kan jeg ta?

Emnekatalogen for filosofi studieåret 2020/2021 finner du her: Kurskatalog 2020/2021.

Studenten skal avlegge eksamen i 30 ECTS = 30 norske studiepoeng hvert semester. Ved tyske universitet vil det varierer hvordan emnene vurderes og studentene avtaler dette i mange tilfeller med sine forelesere.

Hvor lenge varer semesteret?

Det er to semestre, sommersemestret varer fra 1. april til 30. september og vintersemestret varer fra 1. oktober til 31. mars.

Hva koster det?

Ingen skoleavgift

Bolig

Studentenwerk Berlin er behjelpelig med å finne bolig til internasjonale studenter. Mer informasjon på deres nettside.

Annet

Se Humboldts side for innreisende Erasmus+ studenter

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Berlin

Nettside

https://www.hu-berlin.de/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor, Master og PhD

Avtaleeier

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Utvekslingsrapporter fra studenter

 • Gustav

  Hvis du snakker tysk, har avstumpet luktesans og sansen for kunst, musikk og teater, får du et herlig opphold i Berlin, uansett om du velger Freie Universität eller Humboldt. Bare hold deg unna Moabit. (Og klubben).
  Studieprogram ved UiO Master: Kuratering, Kritikk og Modernismens Kulturarv
  Semestre på utveksling Vår 2022
  Vurdering av utvekslingsstedet 5 / 5

  Et langt bredere utvalg emner enn det som tilbys ved UiO.

  Hvorfor jeg valgte dette stedet

  Jeg valgte universitetet primært med ønske om å få bedre oversikt over kritisk teori som jeg hadde savnet ved UiO.

  • Faglig

   Arbeidsmengde og nivå

   Både de faste og besøkende foreleserne var fremragende. Flere forelesninger og mer lesestoff enn ved UiO (gledelig!).

   Undervisningsopplegg

   De fleste fag er på tysk. Dersom du ikke kan språket (C1/C2) er utvalget magert.

  • Valgte emner

   • Speculation in Art and Finance
   • Kollektiv – Eksperimentell – Radikal
   • Ausstellungspraktiken im Humboldt Forum
  • Praktisk

   Mottak

   Det er lett nok å spørre om hjelp, men det spørs om fadderne (og de ansatte i mange tilfeller) forstår systemet selv. Et nådeløst byråkrati råder ved de fleste universiteter i Tyskland. I det minste noe å diskutere med medstudentene.

   Bosituasjon

   Jeg bodde hos familievenner – det er ekstremt vanskelig å finne seg et sted å bo. Som alltid lønner det seg å være tidlig ute.

   Transport

   Du kan ta offentlig transport overalt. Månedskortet er innbakt i studieavgiften. Byen er dessuten svært sykkelvennlig.

  • Økonomisk

   Økonomisk støtte mottatt (stipender o.l.)
   • Erasmus+
   • Nordplus
   • UNIFOR
   Studiekostnader utenom skolepenger

   2 500 – 5000 kr

   Boutgifter

   7 500 – 10 000 kr

   Levekostnader sammenlignet med Norge (spise, reise lokalt, etc.)

   Litt billigere

   Tips og kommentarer

   Dropp klubben.

  • Nyttig å vite

   Dropp klubben.

 • Eirik

  I Berlin er ein omgitt av sosial naud, og følgeleg er universitetet kritisk. Gut so.
  Studieprogram ved UiO Bachelor: filosofi
  Semestre på utveksling Haust 2021
  Vurdering av utvekslingsstedet 4 / 5

  Langt større tilbod av emner om Frankfurter-skulen og kritisk teori enn ved UiO, der dette vel er nær ikkje-eksisterande. Maskepåbod og mykje digital undervising gjorde at det var eit svært usosialt semester, og lite tid på campus.

  Hvorfor jeg valgte dette stedet

  Valde universitetet basert på det faglege tilbodet og enkeltprofessorar.

  • Faglig

   Arbeidsmengde og nivå

   Høg arbeidsmengd, mykje å lese, langt meir fagleg interesserte studentar enn på Blindern, og dermed også høgare forventningar. Høgt nivå på førelesarar. Litt kluss med forsøk på hybrid undervising.

   Undervisningsopplegg

   Undervisinga var på tysk i 3/4 emne. Det var obligatoriske innleveringar i alle emne, og også semesteroppgåver i to. Ikkje obligatorisk oppmøte.

  • Valgte emner

   • Projekttutorium: Theorien der Revolution
   • Projekttutorium: Auflösung der Arbeit
   • Philosophy of Love and Sex
   • Einführung in die Kritische Theorie
  • Praktisk

   Mottak

   Hadde ingen fadder, men trur eg kunne fått hjelp av erasmus-koordinator dersom eg skulle ha behov for det.

   Bosituasjon

   Privat gjennom wg-gesucht.de. Litt krevjande, ettersom ein konkurrerer med ekstremt mange om få bustader. Delte leilegheit med sambuar.

   Transport

   All kollektivtransport er inkludert i semesteravgifta, og studentbevis gjeld som billett heile semesteret. Eg tok banen, men ville nok ha sykla om sommaren. Det er ofte studentrabatt, men alt i Berlin er uansett rundt 2-3 gonger billegare enn i Oslo.

  • Økonomisk

   Økonomisk støtte mottatt (stipender o.l.)
   • Erasmus+
   • Nordplus
   • UNIFOR
   Studiekostnader utenom skolepenger

   2 500 – 5000 kr

   Boutgifter

   5 000 – 7 500 kr

   Levekostnader sammenlignet med Norge (spise, reise lokalt, etc.)

   Mye billigere

   Tips og kommentarer

   Spis ute kvar dag. Det er nesten gratis.

  • Nyttig å vite

   Det er trist i Berlin om vinteren. Det er fint i Berlin om sommaren.

Har du vært på utveksling på dette studiestedet?

Send oss din rapport