Utvekslingsavtale mellom Humboldt-Universität zu Berlin og Det juridiske fakultet

Humboldt-universitetet ble grunnlagt i 1810 av Wilhelm von Humboldt, og kalles fortsatt for "alle moderne universiteters mor". Litt over 200 år senere har det utviklet seg til en moderne og samfunnsengasjert institusjon, som fremdeles er blant de fremste universitetene i Tyskland.

Universitetet har hatt mange kjente personer blant sine studenter og ansatte, bl.a. filosofen Georg Friedrich Wilhelm Hegel og hele 29 Nobelprisvinnere, blant dem Albert Einstein og Max Planck.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er tysk. Studenter må bestå Humboldt-Universitäts tysk online språktest før studiestart.

Enten tar du online testen før avreise, eller et intensivt språkkurs som holdes i forkant av semesterstart. Dersom testen ikke bestås får du ikke mulighet til å ta eksamen.

Vertsuniversitetets language centre tilbyr en rekke språkkurs for utvekslingsstudenter.

Hvilke emner kan jeg ta?

Jusstudiene i Tyskland avsluttes med Staatsexamen. Jusstudiet er ikke delt inn i bachelor- og masteremner.

En oversikt over emner finnes i kurskatalogen

På følgende side Agnes kan du se hvilke emner som anbefales spesielt for Erasmusstudenter.

30 ECTS poeng gir 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Wintersemester:
Oktober til februar

Summer term:
April til juli

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet. Tyske universiteter har lovfestet at studenter må være innmeldt i deres studentunion. For å bli medlem her må man betale en avgift, som Erasmus studenter ikke er unntatt fra. Gjennom å betale denne avgiften får studentene ofte kraftig rabatt på offentlig kommunikasjon i Tyskland.

Bolig

Studentenwerk Berlin er behjelpelig med å finne bolig til internasjonale studenter. Mer informasjon på deres nettside.

Mer informasjon om boligmuligheter finner du på WG-gesucht or Studenten-WG, samt Finding rooms at student halls

For bolig på det private markedet er følgende websider nyttige: Immonet, Immobilienscout24

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Berlin

Nettside

https://www.hu-berlin.de/de


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet