Utvekslingsavtale mellom Humboldt-Universität zu Berlin og Økonomisk institutt

Humboldt-universitetet er blant de fremste universitetene i Tyskland. Universitetet har hatt mange kjente personer blant sine studenter og ansatte, bl.a. filosofen Georg Friedrich Wilhelm Hegel, og hele 29 Nobelprisvinnere, deriblant Albert Einstein og Max Planck.

Foto: Humboldt-Universität zu Berlin

Hvem kan søke?

Dette er en av Økonomisk institutt sine mest populære avtaler og det er stor konkurranse om plassene. Det tilbys plass til 2 studenter per år og studenter som reiser ut på masternivå vil bli gitt prioritet.

Studenter på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi kan også søke.

På grunn av semesterstrukturen ved Humboldt, kan vi kun anbefale masterstudenter å reise på vårsemesteret.

Språk

Alle bacheloremner undervises på tysk. Bachelorstudenter må derfor oppfylle krav til tyskkunnskaper. Bachelorstudenter vil bli bedt om å avlegge en online språktest i tysk som del av søknadsprosessen.

De fleste masteremnene undervises på engelsk, og det er derfor ikke nødvendig for masterstudenter å dokumentere tyskkunnskap. Det anbefales likevel å ha grunnleggende kunnskaper i språket. Masterstudenter blir bedt om å avlegge en online språktest for å dokumentere engelskkunnskaper. 

Humboldt-Universität tilbyr et intensivt språkkurs i tysk til Erasmus-studenter før semesterstart. Kurset varer i fire uker og koster 400 euro.

Hvilke emner kan jeg ta?

Tidligere har studenter avlagt emner Analysis of panel data, Advanced topics in Econometric Forecasting, Regulation and the Labour Market, Applied microeconomics: Competition Policy og Behavioral economics. For mer informasjon om økonomiemnene, se fakultetssiden til Økonomisk institutt ved HU.

Et normalt semester inneholder 30 ECTS-poeng, som gir uttelling som 30 studiepoeng ved UiO. Et emne gir vanligvis 6 ECTS.

Hvor lenge varer semesteret?

Vintersemesteret: fra oktober til februar.
Sommersemesteret: fra april til august.

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale skolepenger ved avtaleuniversitetet.

Tyske universiteter har for øvrig lovfestet at studenter må være innmeldt i studentunionen deres. For å bli medlem må man betale en avgift. Dette gjelder også Erasmus-studenter. Medlemskap i studentunionen gir en betydelig rabatt på kollektivtransport i hele Tyskland. 

Bolig

Studentenwerk Berlin er behjelpelig med å finne bolig til internasjonale studenter. Mer informasjon på deres nettside.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Berlin

Nettside

https://www.hu-berlin.de/de


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Økonomisk institutt