Utvekslingsavtale mellom Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau ble stiftet i 1457 og er dermed et av Tysklands eldste universiteter. Freiburg er "hovedstaden" i regionen Schwarzwald ved grensa til Sveits og Frankrike.

Universitetet har et bredt emnetilbud.

Hvem kan søke?

Studenten skal ha avlagt 60 studiepoeng ved UiO før avreise og det er krav om karakteren C i snitt. Språkkrav i tysk: minimum C1-nivå. Dette vil tilsvare at ca 40 studiepoeng i tysk eller tilsvarende må være avlagt før avreise. BA- og MA-studenter i tysk og Lektorstudenter med tysk som fag har fortrinnsrett til avtalen.

Informasjon om søknadsprosessen

Språk

Tysk.

Det ligger ikke om tilbud språkkurs i avtalen.

Lånekassen gir språkstipend til intensivt språkkurs før semesterstart med minimum 4 uker varighet. Informasjon om betingelser for språkstipendet finner du på Lånekassens nettsider. I Tyskland tilbyr Goethe-Institut tyskkurs på alle nivåer som leder fram til en offentlig godkjent eksamen og skolen har avdelinger over nesten hele landet.

Hvilke emner kan jeg ta?

Studenten oppfordres til å ta kontakt med studiekonsulenten og faglig kontaktperson for avtalen, Klaus Düformantel, for å vurdere emnetilbud i forhold til egen grad. I tillegg gis det vanligvis informasjon om emner og emneopptak i tilbudsbrev om opptak fra vertsinstitusjonen.

For å oppfylle kravene til 30 studiepoeng pr. semester må man ta emner tilsvarende 30 ECTS. Imidlertid varierer det sterkt hvordan de tyske universitetene vurderer sine emner i forhold til uttelling i ECTS, og emnenes innpassing i den norske graden må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Hvor lenge varer semesteret?

Vintersemesteret varer fra 1. oktober til 31. mars.
(Erasmus-studentene avslutter i slutten av februar.)
Sommersemesteret varer fra 1. april til 30. september.
(Erasmus-studentene avslutter i slutten av juli.)

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet.

Erasmus-studenter skal ikke betale studiegebyr ved tyske universiteter. Som Erasmus-student må du eventuelt fylle ut skjema for fritak for denne avgiften (som er på ca 500 Euro).
Tyske universiteter har lovfestet at studenter må være innmeldt i studentunionen. For å bli medlem her må man betale et gebyr, som Erasmus-studenter ikke er unntatt for. Til gjengjeld gir medlemskap ofte rabatt på lokal transport etc. Medlemskap koster fra 40 til ca 200 Euro, avhengig av universitet.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Freiburg

Nettside

http://www.uni-freiburg.de/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor, Master og PhD

Avtaleeier

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk