Utvekslingsavtale mellom Universität Konstanz og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Universitetet i Konstanz er blant de 11 universiteter som er kåret til excellence, det vil si fremragende universiteter, plukket ut fra totalt 140 universiteter i Tyskland.

Byen Konstanz ligger ved Bodensjøen helt sør i Tyskland, kort gangavstand Sveits og ikke langt unna Østerrike - og fremfor alt i nærheten av Alpene og dermed tilgang til fantastisk friluftsliv både ved sjøen og til fjells.

Byen har tidligere vært et knutepunkt for handel og kulturutveksling, og er i dag en herlig ærverdig og velholdt middelalderby. Prisnivået er veldig bra for norske studenter, og Konstanz legger dermed vel til rette for et sosialt og godt studentliv med sitt rike utvalg på utelivsfronten.

Studenter som reiser ut på denne avtalen får tildelt Erasmus-stipend på ca 2000-2500,- per måned.

Hvem kan søke?

Studenter som vil søke filosofi har fortrinn, men alle andre som kan tenke seg andre fag innenfor humaniora oppfordres til å søke. Universitetet i Konstanz åpner opp for en rekke fag!

Studenten skal ha avlagt 60 studiepoeng ved UiO før avreise, og det er krav om karakteren C i snitt.

Språk

Undervisningsspråket er hovedsakelig tysk, selv om det også tilbys en rekke emner på engelsk i flere fag.

Utvekslingsstudenter på filosofi vil kunne få tett oppfølging av faglærere. Det vil også være mulig å få veiledning på engelsk, og i tillegg vil eksamensbesvarelser kunne skrives på engelsk.

Universitetet i Konstanz tilbyr egne språkkurs som gir ECTS.

Med god planlegging og litt jobbing kan du få opp tyskkunnskapene såpass raskt at du fint greier deg som utvekslingsstudent i tyskspråklig undervisning. Les nettaviser, hør på podcasts, se filmer. Vi vil allikevel anbefale språkkurs i forkant av utvekslingsoppholdet.

Lånekassen tildeler stipend til språkforberedende kurs i utlandet og i forkant av utenlandsopphold.

I Tyskland tilbyr Goethe-Institut tyskkurs på alle nivåer som leder fram til en offentlig godkjent eksamen og skolen har avdelinger over nesten hele landet.

Studenter kan også melde seg på språkkurs hos blant annet Goethe-Instituttet i Oslo.

Hva med en 40-gruppe eller enkeltemner i tysk?

Hvilke emner kan jeg ta?

Konstanz er kjent for sitt fokus på analytisk filosofi.

Studiemuligheter i filosofi

Semestervis kursoversikt på filosofi i Konstanz

Dersom du kan tysk vil du kunne ta alle emner på Humanistisk Fakultet. Det tilbys dessuten en rekke emner på engelsk, innen for eksempel historie, statsvitenskap, sosiologi og litteratur. Kanskje kan det være noe her til støttegruppen også?

Tettere kontakt mellom lærere og studenter, i tillegg til fokus på aktiv deltakelse og oppmuntring til å være med i filosofiske diskusjoner, bidrar til effektivt læringsutbytte og godt studiemiljø. Her kan du få venner for livet!

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester (vintersemester): Midten av oktober til slutten av februar.
Vårsemester (sommersemester): Midten av april til slutten av juli.

Det anbefales at du reiser ut på vårsemesteret dersom du skal være ute ett semester. Studenter som har mulighet til å reise ut i to semestre kan fint gjøre det, men må da reise ut på høsten og så fortsette det påfølgende vårsemesteret.

Hva koster det?

Ingen skoleavgift!

Bolig

Det er vanskelig å finne studentbolig i Konstanz, men universitet har et tilbud til de fleste internasjonale studenter. Erasmus-studenter får tilgang til et søknadsskjema for bolig. Kostnadene kan variere fra ca 200 - 450 EURO. Se nettside om bolig

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Konstanz

Nettside

http://www.uni-konstanz.de/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor, Master og PhD

Avtaleeier

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk