Utvekslingsavtaler med Universität Konstanz

Viser 1–5 av 5 avtaler
Avtaleeier Nivå Type
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (Bachelor, Master og Ph.d.) (Erasmus+) Bachelor, Master og Ph.d. Erasmus+
Institutt for lingvistiske og nordiske studier (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for statsvitenskap (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Psykologisk institutt (Bachelor og Profesjonsstudium) (Erasmus+) Bachelor og Profesjonsstudium Erasmus+