Utvekslingsavtale mellom Universität Konstanz og Institutt for statsvitenskap

Hvem kan søke?

Studenter på masterprogrammet i statsvitenskap har fortrinn til plassene, men studenter på alle instituttets bachelorprogram, samt andre studenter som ønsker å ta statsvitenskap som frie emner oppfordres også til å søke. Søkere må ha avlagt minst 60 studiepoeng ved utreise. Det er plass til to studenter i hvert kalenderår. Du må ikke kunne tysk for å dra til Konstanz.

Språk

Konstanz tilbyr mange emner på engelsk både på bachelor- og masternivå.

Obligatorisk språkkurs:
I høstsemesteret, enten:

  • Intensive Language Course and Orientation Program (4 uker) eller:
  • October Orientation Program (1 uke)

I vårsemesteret:

  • Mars: Intensive Language Course and Orientation Program (4 uker) eller:
  • April Orientation Program with languagetraining and workshops (3 uker)

Hvilke emner kan jeg ta?

Konstanz tilbyr emener på engelsk både på bachelor- og masternivå.

På bachelornivå kan utvekslingsstudenter i vintersemesteret ta emner innen : International Relations and Survey Methodology. I vårsemesteret tilbys emner innen: Comparative Politics and Political Theory (in German).

På masternivå kan utvekslingsstudenter ta emner innen: International Relations, European Integration, Public Administration, Comparative Politics, Political Theory and Methods.

Dersom utvekslingsstudenter tar emner på tysk, kan de skrive eksamensbesvarelsen på engelsk. Det tilbys tysk språkkurs hvert semester.

Se universitetets nettside for oversikt over emnetilbud.

Universität Konstanz benytter ECTS studiepoeng slik som i Norge, dvs. at 30 ECTS credits er lik 30 studiepoeng ved UiO

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemesteret: Ca. 15. oktober - ca. 15. februar. Vårsemesteret: Ca. 25. april - ca. 31. juli.

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale skolepenger ved avtaleuniversitetet.

Tyske universiteter har forøvrig lovfestet at studenter må være innmeldt i studentunionen. For å bli medlem her må man betale et gebyr, som Erasmus-studenter ikke er unntatt fra. Til gjengjeld gir medlemskap ofte rabatt på lokal transport etc. Medlemskap koster fra 40 til ca. 200 Euro, avhengig av universitet.

Erasmus-studenter skal ikke betale studiegebyr ved tyske universiteter. Som Erasmus-student må du eventuelt fylle ut skjema for fritak for denne avgiften (som er på ca. 500 Euro).

Bolig

Det er vanskelig å finne studentbolig i Konstanz, men universitet har et tilbud til de fleste internasjonale studenter. Erasmus-studenter får tilgang til et søknadsskjema for bolig. Kostnadene kan variere fra ca 200 - 450 EURO. Se nettside om bolig

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Konstanz

Nettside

http://www.uni-konstanz.de/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Institutt for statsvitenskap