Utvekslingsavtale mellom Ludwig-Maximilians-Universität München og Det medisinske fakultet

Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) er et av Europas tyngste forskningsuniversiteter, og har et stort internasjonal renommé. Universitetet ble grunnlagt i 1472, og fra 1826 av har det vært lokalisert i München. 17 % av studentene er internasjonale.

Hvem kan søke?

Studenter som vil utveksle modul 4 eller modul 6, høst eller vår. Utveksling i modul 5 er kun mulig på vårsemesteret pga at eksamenstidspunkt på høstsemesteret overlapper med obligatorisk undervisning i Oslo. For våren 2020 er det annonsert at LMU har litt kapasitetsproblemer, så det er noe usikkert om man kan ta imot alle som nomineres.

Antall plasser

To plasser per studieår, men flere ved ledig kapasitet.

Språk

Undervisningsspråk er tysk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Emner som svarer til semesteret/semestrene du skal ta.

Modul 4 utveksling: Nevrologi, ØNH og øye

Modul 5 utveksling: psykiatri og farmakologi

Modul 6 utveksling: Gynekologi/obstetrikk og pediatri

Hvor lenge varer semesteret?

Høst: Midten av oktober - midten av februar.
Vårs: Andre halvdel av april - andre halvdel av juli.

For å få tilstrekkelig klinisk praksis, må man hospitere ekstra, normalt to uker i hvert av de kliniske fagene man skal ha dekket. Ved ett semesters utveksling gjøres det i forkant av semesteret, dvs at man må belage seg på å begynne en måned før ordinær semesterstart. Ved to semesters utveksling gjøres det normalt i semesterfri-perioden mellom februar og april.

Hva koster det?

Erasmus- og Nordplus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet. Studenten betaler ikke semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Studentenwerk München tilbyr rimelige studentboliger, men kan ikke garantere bolig for mer enn ca 30% av Erasmus-studentene.

Universitetets internasjonale kontor har tips og informasjon om å finne bolig.

Annet

Ved utveksling er det noen tilleggskrav. Blant annet må basalfagene leses i forkant, og studenter som utveksler i 8. og 9.semester må ta tilleggseksamen i henholdsvis rettspsykiatri og reseptlære.

Les mer om utveksling for medisinstudenter

Slik søker du

Frist for å søke er 15.februar for høstsemesteret og hele studieåret, og 15.september for vårsemesteret. Info om søknadsprosedyre og søknadskriterier

Om universitetet

Land

Tyskland

By

München

Nettside

http://www.uni-muenchen.de


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det medisinske fakultet

Studenter som har vært her tidligere

Rapporter fra medisinstudenter