Utvekslingsavtale mellom Eberhard Karls Universität Tübingen og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Tübingen ble grunnlagt i 1477 og er et tradisjonsrikt og populært universitet med en bred fagprofil.

Studentene utgjør ca. 1/4 av byens innbyggere, så Tübingen er en ekte universitetsby.

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder for studenter på geologi, biologi, matematikk, informatikk og farmasi. For farmasi gjelder avtalen kun på masternivå og etter avtale med instituttet. Noen emner utenfor disse fagene kan også tas. Kontakt internasjonaliseringsansvarlige på matnat for mer informasjon. Du må ha karaktersnitt på C for å søke.

Språk

Undervisningsspråket er hovedsaklig tysk, særlig på bachelornivå. Flere masteremner undervises på engelsk.

Det finnes flere aktuelle språkkurs.

Hvilke emner kan jeg ta?

Oversikt over fag sortert etter fakultet

Oversikt over emner som tilbys på engelsk.

1 ECTS tilsvarer 1 studiepoeng.

Studenter avtaler med sitt institutt om emner kan brukes som erstatning for emner ved UiO eller frie studiepoeng gjennom forhåndsgodkjenningsprosessen.

Hvor lenge varer semesteret?

  • Høstsemesteret: september/oktober til februar.
  • Vårsemestret: mars/april til midten av juli.

Se oversikt over viktige semesterdatoer.

Hva koster det?

Som Erasmusstudent må du betale semesteravgift og semesterregistrere deg ved UiO for det semestret du er i utlandet, men du slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

I Tyskland har de imidlertid lovhjemlet at alle som ønsker å studere ved tyske høyere utdanningsinstitusjoner må være innmeldt i studentunionen og for å være medlem av denne må studentene betale et gebyr. Erasmusstudenter er ikke fritatt dette gebyret som er ca. 100 Euro ved Eberhard Karls Universität Tübingen. Dette gebyret gir studenter kraftig reduserte priser på offentlig transport m.m.

Utvekslingen kvalifiserer normalt til Erasmus-stipend

Her finner du informasjon om hvor mye du kan få i støtte til delstudier i utlandet.

Bolig

Universitetet er behjelpelig med bolig

Annet

Se nettside for erasmusstudenter

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Tübingen

Nettside

http://www.uni-tuebingen.de/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kontakt

MN International (e-post)

Trefftid er onsdager mellom kl. 12 - 15 på MN-studieinfo