Avtaletyper

UiO har flere enn 800 utvekslingsavtaler over hele verden, fordelt på ulike avtaletyper. Noen hører til utvekslingsprogrammer som gir stipend, slik som Erasmus+ og Nordplus, mens andre er bilaterale avtaler med og uten skolepenger. 

Utvekslingsavtaler på tre nivå

På UiO har vi utvekslingsavtaler organisert på tre nivåer: institusjonsnivå, fakultetsnivå og instituttnivå.

UiO-avtaler: utvekslingsavtaler på institusjonsnivå som ikke er begrenset til et fagmiljø men åpent for studenter fra flere fagmiljøer (merk! kan ha visse begrensninger for studenter på profesjonsstudier). På UiO-avtalene vil du finne både gratisplasser- og betalplasser.

Fakultetsavtaler: utvekslingsavtaler som er begrenset til studenter fra fagmiljøer tilknyttet ett fakultetet men kan være åpent også for andre.

Instituttavtaler: utvekslingsavtaler som er begrenset til studenter fra et bestemt fagmiljø

Stipendprogrammer

Vi skiller mellom bilaterale avtaler og avtaler som tilhører stipendprogrammer som Erasmus + og Nordlys/Nordplus.

Erasmus+-avtaler finner du på både fakultets- og instituttnivå. Du må ha bestått minst 30 studiepoeng når du søker utveksling på Erasmus+. Studenter som reiser på disse avtalene vil få utbetalt et stipend. Stipendbeløpet avhenger av hvor du reiser og hvor lenge du er borte.

Nordplus/Nordlys er stipendprogram i regi av Nordisk Ministerråd og gjelder utveksling innen Norden. Stipendbeløpet avhenger av hvor du reiser og hvor lenge du er borte. Nordplus er et fagnettverk og Nordplus-avtaler finner du kun blant instituttavtaler mens Nordlys er et institusjonsnettverk og gjelder kun UiO-avtalene i Norden.

Bilaterale avtaler kan du finne på alle tre nivåene og er avtaler med universiteter utenfor Europa. Du må ha bestått 60 studiepoeng før du kan søke om utveksling på disse avtalene. UiO har mange bilaterale avtaler med gratisplasser, mens man må betale skolepenger på andre bilaterale avtaler. Se den enkelte avtaleside for mer informasjon.   

Publisert 12. apr. 2018 09:36 - Sist endret 7. nov. 2019 12:31