Brukerveiledning for OLA

Du finner Online Learning Agrement (OLA) på http://learning-agreement.eu. Bruk Google Chrome eller Firefox (ikke Internet Explorer).

Innlogging

Som UiO-student kan du logge inn via Feide. Oppgi UiO-brukernavn slik: brukernavn@uio.no.

Første gang du logger inn vil du få en e-post hvor du bes bekrefte din epost-adresse.

For en mer utførlig beskrivelse, se her (pdf).

Tips til utfylling:

  • Æ, Ø og Å kan brukes i utfyllingen.
  • Du kan lagre dokumentet og komme tilbake til det seinere, du trenger ikke å gjøre det ferdig med en gang.

Ferdigstille OLA som er opprettet av fakultetet

Dersom fakultetet har opprettet OLA for deg vil du motta lenke til denne. Merk at OLA sendes til studenteposten din, med support@erasmusapp.eu som avsender. 

Når fakultetet har opprettet OLA for deg, vil noe informasjon være ferdig utfylt. Merk at det kan variere fra fakultet til fakultet hvor mye som er forhåndsutfylt.

My account: Sjekk at informasjonen her er riktig utfylt: Navn, kjønn, fødselsdato, statsborgerskap, fagområde og studienivå. Klikk på fanen EDIT hvis du må rette noe, eller gå videre til My Learning Agreements.

The sending institution: Universitetet i Oslo er lagt inn som hjemmeuniversitet. Fakultetet ditt skal også ha fylt inn informasjon om Sending Responsible Person. Dersom dette mangler eller er feil, må du fylle ut informasjonen selv. Kontakt fakultetet dersom du trenger kontaktdetaljer.

The receiving institution: Universitetet du skal reise til skal også være ferdig utfylt, i tillegg til informasjon om Receiving Responsible Person. OBS: Det er mulig å bruke epostadresser som ikke er til personer, men feks. til et kontor, i disse feltene.

Proposed Mobility Programme

Preliminary LA: Fyll ut datoer for det planlagte oppholdet (OBS: mm/dd/yy, eller velg fra kalender).

Table A - Study programme at the Receiving institution: Bruk knappen Add component to Table A og legg inn informasjon om emnene du skal ta ved vertsuniversitetet. Her må du finne nettsiden deres med oversikt over hvilke emner som tilbys, og bruke denne for å finne emnekode/-navn, semester og antall ECTS/studiepoeng. Bruk eventuelt fjorårets emnekatalog dersom oversikt for kommende semester ikke er klar enda. Dersom det ikke finnes en kode for emnet, trenger du ikke legge inn denne.

Klikk på Add component to Table A for hvert emne du vil legge inn. Fyll deretter ut feltene med informasjon om språk ved vertsinstitusjonen.

Table B - Recognition at the Sending institutionBruk knappen Add component to Table B og legg inn emnene som utvekslingssemesteret skal godkjennes som ved UiO. Det kan f.eks. være FIL2900, FIL2104 og HIS2116 (30 studiepoeng/ECTS) eller bare 30 frie studiepoeng, som kan legges inn som «Mobility window» og 30 ECTS. Lenk gjerne til nettside, feks. nettsiden som forklarer oppbyggingen av ditt studieprogram.

Bruk knappen Add component to Table B for hvert emne du skal legge inn og fyll ut alle feltene så godt du kan før du går videre.

Se eksempel på utfylling her (pdf).

Opprette OLA selv

Du vil få beskjed av fakultetet ditt dersom du skal opprette OLA selv.

My account: Før du kan opprette selve Learning Agreement, må du fylle ut informasjon om deg selv i My account:

  • Fyll inn navn, fødselsdato (obs: mm/dd/yy, eller velg fra kalenderen), kjønn og statsborgerskap.
  • Feltet Field of education er et fritekstfelt. Du skal skrive inn fagfeltet du studerer på UiO. Det kommer opp forslag når du begynner å skrive. Velg det som passer best for deg.
  • I feltet Study cycle skriver du Bachelor eller Master, så kommer resten opp automatisk. Velg det som er riktig for deg.

Trykk Save for å lagre opplysningene og gå deretter til My Learning Agreements fra toppmenyen. Trykk på Create New for å opprette Learning Agreement. Velg deretter riktig mobilitetstype for å komme til bolkene for Sending Institution, Receiving Institution og Proposed Mobility Programme

Sending Institution Information: Legg inn informasjon for Universitetet i Oslo som hjemmeuniversitet. Fyll deretter ut riktig navn og epostadresse for Sending responsible person. Kontakt fakultetet dersom du trenger informasjon om riktig kontaktpunkt eller person. Du trenger ikke fylle ut Sending Administrative Contact Person.

Receiving Institution Information: Legg inn informasjon om universitetet du skal reise til. Fyll deretter ut i Receiving responsible person. OBS: Det er mulig å bruke epostadresser som ikke er til personer, men feks. til et kontor. Du trenger ikke fylle ut Receiving Administrative Contact Person.

Proposed Mobility Programme

Preliminary LA: Fyll ut datoer for det planlagte oppholdet (OBS: mm/dd/yy, eller velg fra kalender).

Table A - Study programme at the Receiving institution: Bruk knappen Add component to Table A og legg inn informasjon om emnene du skal ta ved vertsuniversitetet. Her må du finne nettsiden deres med oversikt over hvilke emner som tilbys, og bruke denne for å finne emnekode/-navn, semester og antall ECTS/studiepoeng. Bruk eventuelt fjorårets emnekatalog dersom oversikt for kommende semester ikke er klar enda. Dersom det ikke finnes en kode for emnet, trenger du ikke legge inn denne.

Klikk på Add component to Table A for hvert emne du vil legge inn. Fyll deretter ut feltene med informasjon om språk ved vertsinstitusjonen.

Table B - Recognition at the Sending institution: Bruk knappen Add component to Table B og legg inn emnene som utvekslingssemesteret skal godkjennes som ved UiO. Det kan f.eks. være FIL2900, FIL2104 og HIS2116 (30 studiepoeng/ECTS) eller bare 30 frie studiepoeng, som kan legges inn som «Mobility window» og 30 ECTS. Lenk gjerne til nettside, feks. nettsiden som forklarer oppbyggingen av ditt studieprogram.

Bruk knappen Add component to Table B for hvert emne du skal legge inn og fyll ut alle feltene så godt du kan før du går videre.

Se eksempel på utfylling her (pdf)

Signere og sende OLA

Når alt er fylt ut, skal OLA signeres og sendes til Responsible person at Sending institution.

NB: Det er ikke mulig å gjøre endringer i dokumentet etter at du har signert og sendt det til Responsible person at Sending institution.

Du vil få melding når dokumentet er godkjent og signert ved UiO og sendes videre til vertsuniversitetet. Til slutt vil du få melding når vertsuniversitetet har godkjent det og signert. Du kan når som helst logge på og sjekke status i prosessen.

Changes to Learning Agreement (during mobility)

Dersom du trenger å gjøre endringer i din OLA etter at alle parter har signert, må du bruke delen som heter Changes to Learning Agreement (during mobility). Dette er fordi det ikke er mulig å endre en Online Learning Agreement som er signert av alle tre parter.

Du sletter eventuelt fag du ikke skal ta, og/eller legger inn nye fag på samme måte som når du opprettet OLA.

Når du har slettet/lagt inn emner, og ev. gjort andre endringer, signerer du og OLA blir sendt til samme Responsible person at Sending institution som i første runde. Du vil få melding når dokumentet er godkjent ved UiO og sendes videre til vertsuniversitetet. Til slutt vil du få melding når vertsuniversitetet har godkjent.

Kontaktpunkter for signatur

Det teologiske fakultet Etternavn: Rajpoot, Fornavn: Osamah

Epost: osamah.rajpoot@teologi.uio.no  

Det juridiske fakultet Etternavn: Lomsdalen, Fornavn: Jens Peder

Epost: j.p.lomsdalen@jus.uio.no

Det odontologiske fakultet  Etternavn: Carlsen, Fornavn: Kjersti E.

Epost: k.e.carlsen@odont.uio.no

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Etternavn: UV Fornavn: International

Epost: international@uv.uio.no

Det humanistiske fakultet Etternavn: Gjessing, Fornavn: Therese

Epost: therese.gjessing@hf.uio.no

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Etternavn: MN, Fornavn: International

Epost: international@mn.uio.no

Det medisinske fakultet Etternavn: Krogh, Fornavn: Cecilie

Epost: c.p.krogh@medisin.uio.no

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: Etternavn: Forsetløkken, Fornavn: Runar

Epost: runar.forsetlokken@sosgeo.uio.no

Økonomisk institutt: Etternavn: Strønstad Øverås​, Fornavn: Mari

Epost: m.s.overas@econ.uio.no

Institutt for statsvitenskap: Etternavn: Nilsen​, Fornavn: Elin

Epost: elinn@stv.uio.no 

Psykologisk institutt: Etternavn: Herstad​, Fornavn: Ingalill

Epost: ingalill.herstad@psykologi.uio.no

Sosialantropologisk institutt: Etternavn: Dyvik​, Fornavn: Maria Elise

Epost: m.e.dyvik@sv.uio.no

«Fakultetsavtaler»: Etternavn: Trondal​, Fornavn: Tron

Epost: tron.trondal@sv.uio.no

Publisert 22. juni 2021 10:09 - Sist endret 28. feb. 2022 14:56