Spørsmål?

Generelle spørsmål

før du har fått opptak til utveksling gjennom Erasmus+

Spørsmål om

  • Emnevalg/godkjenning
  • Learning Agreement
  • Utvekslingsavtalen
  • Språk ved vertsinstitusjon
  • Resultat på språktest, språkkurs
  • Praktiske spørsmål om vertsinstitusjonen

Kontakt

Din kontaktperson ved fakultetet studieprogrammet ditt tilhører

Spørsmål om

  • Erasmusstipendet
  • Grant Agreement (stipendkontrakt)
  • Bekreftelse på opphold
  • Tekniske spørsmål rundt språktesten og nettskjema om språktest før avreise

Kontakt

utveksling@uio.no