Rehabilitering av Eilerts Sundts hus B

Fakta

Adresse: Moltke Moes vei 31
Byggherre: Universitetet i Oslo, Eiendomsavdelingen
Oppstart: August 2020
Ferdigstilling: 2. kvartal 2022
Brutto bygningsareal: 13 701 m²
Rehabiliteringsareal: ca. 6100 m²  
Status: Planlegging, brukermedvirkning og kontrahering
Arkitekt for rehabiliteringen: Dyrø og Moen AS
Opprinnelig oppført i: 1967

Bildet kan inneholde: kart, linje, tekst, kryss, infrastruktur.

Sommeren 2021 starter Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo med rehabiliteringen av 5.–12. etasje i Eilert Sundts hus B. Prosjektet er nå i tidlig prosjekteringsfase.

Målet med rehabiliteringen å gi studenter og ansatte et bedre og mer funksjonelt arbeidsmiljø som legger til rette for at fakultetet kan nå de faglige ambisjonene sine. Trivsel, estetisk kvalitet og HMS er sentralt i dette prosjektet.

Rehabiliteringen vil gi nye heiser, bedre inneklima, nytt glass i vinduene og planløsninger basert på fakultetets behov. Inventaret blir også mer tidsmessig. Bedre klimaregulering vil spare energi.

De andre etasjene i Eilert Sundts hus B er allerede rehabilitert. Når 5.–12. etasje står ferdig, er alle høyblokkene på Øvre Blindern oppgradert, og oppfyller dermed ambisjonene i UiOs masterplan for eiendommer 2015 (pdf).

Hva brukes bygget brukes til?

Eilert Sundts hus B huser Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Arealene inneholder undervisningsrom, lesesaler for masterstudenter og kontorer.

Konsekvenser for naboer og besøkende

På grunn av støy, støv, omfattende elektriske arbeider og utskiftning av ventilasjonsanlegget vil bygningen være fraflyttet i byggeperioden.

Miljø- og klimatiltak

  • Nytt glass i vinduene vil gi redusert energiforbruk 
  • Nytt ventilasjonsanlegg i 12. etasje vil forbedre varmegjenvinningsgraden
  • Sensorer på belysning og teknisk utstyr
  • Kildesortering av alt bygningsavfall og oppfølging av materialgjenvinningsgrad
  • Energieffektivt utstyr
  • Vurdering av gjenbruk internt i bygget eller på UiO

Vernestatus

Eilert Sundts hus B er fredet. Bruken av teak, tegl og betong er karakteristisk for Blindernpaletten fra 1960-tallet. Fredningen omfatter eksteriøret og interiøret i sonen mellom hoveddørene på begge sider av høyblokka, via de to trappene til midtpartiet og videre langs publikumsarealene ved kantina. Fredningen omfatter også trappene fra 1. etasje ned i kjelleren og opp til 2. etasje.

Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor. Fast inventar som skap og ovner er fredet som del av interiøret. 

Kontaktperson

John Skogen
Eiendomsdirektør