Vikingtidsmuseet

Foto: AART architects

Fakta

Adresse: Huk Aveny 35
Byggherre: Statsbygg (statsbygg.no)
Oppstart: 2015
Planlagt ferdigstilling: 2025/2026. Avhenger av videre bevilling over statsbudsjettet.
Brutto bygningsareal: Samlet areal ca. 13.000 m2, der 9300 m2 er nybygg
Kostnadsramme: To milliarder
Årlig gjennomsnittlig besøkstall: 530 000

2. september 2019 kom endelig nyheten om at regjeringen gir startbevilgning på 35 millioner kroner til byggingen av det nye Vikingtidsmuseet. 

Vikingtidsmuseet på Bygdøy er en del av Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Kulturhistorisk museums bygninger dekker ikke lenger museets arealbehov og trenger bygningsmessig oppgradering og utvidelse. Foreldede støttesystemer, vibrasjoner og klima er de største truslene mot skipene. Skipene brytes ned og treverket sprekker opp. 

Det viktigste målet med det nye museet er å sikre at skipene ivaretas, slik at befolkningen og kommende generasjoner fortsatt får tilgang til kulturhistorisk kunnskap og forståelse av vikingtiden. Visjonen er å skape et globalt ledende senter for formidling av kunnskap om vikingtiden. Museet skal oppleves som unikt i kraft av sine enestående samlinger, sitt estetiske og pedagogisk inspirerende utstillingsmiljø, og sin dynamiske og dagsaktuelle forskningsformidling.

Vikingskipshuset, dagens museumsbygg, skal inkluderes i et helhetlig og funksjonelt museumsanlegg som vil bli tre ganger større enn det eksisterende museet på Bygdøy.

Hva skal bygget brukes til?

Nybygget vil gi økt sikkerhet og bedre plass til den nåværende vikingtidssamlingen. Det nye museumsanlegget vil ha infrastruktur for moderne, interaktiv kunnskapsformidling.

Vikingskipene vil få større plass slik at de kan betraktes fra flere vinkler. Anlegget vil ha arealer for særutstillinger, aktiviteter og utstillinger utendørs, formidlingsarealer for skoleklasser, gjenstandsbehandling, større butikk og kafé med uteservering.

Les mer på Kulturhistorisk museums nettside

Statsbygg inviterte i september 2015 til åpen plan- og designkonkurranse for nytt vikingtidsmuseum. AART architects vant konkurransen.

Det nåværende vikingskipshuset, tegnet av Arnstein Arneberg, blir en sentral del av den samlede arkitektoniske løsningen. 

Uteområder

Den nye parken til Vikingtidsmuseet blir et sted der man kan oppleve kulturhistorien i naturomgivelser.

Vernestatus

Vikingskipshusets eksteriør og området rundt bygningen ble fredet i 2012. 

Kontakt

John Skogen
Eiendomsdirektør