Vikingtidsmuseet

Illustrasjon av nytt vikingtidsmuseum

Foto: AART architects

Fakta

Adresse: Huk Aveny 35
Byggherre: Statsbygg (statsbygg.no)
Oppstart: 2015
Byggestart: 2022
Planlagt ferdigstilling: 2025
Åpning av nytt museum: 2026
Brutto bygningsareal: 13 000 m2, inkludert 9 300 m2 nybygg
Kostnadsramme: To milliarder
Status: Detaljprosjektering

Vikingtidsmuseet på Bygdøy er en del av Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Det har et gjennomsnittlig besøkstall på 530 000 i året. Kulturhistorisk museums bygninger dekker ikke lenger museets arealbehov og trenger bygningsmessig oppgradering og utvidelse. Foreldede støttesystemer, vibrasjoner og klima er de største truslene mot skipene. Skipene brytes ned og treverket sprekker opp.

Byggeprosjektet

Prosjektets overordnet mål er å sikre befolkningen og kommende generasjoner tilgang til kulturhistorisk kunnskap om og forståelse av vikingtiden. Det nye museet skal sikre at skipene ivaretas for fremtiden.

Prosjektets største utfordring er å finne skånsomme byggemetoder som ikke påfører skader på skip og gjenstander i byggeperioden. Før skip og gjenstander kan flyttes fra eksisterende plassering i Vikingskipshuset skal det bygges et nytt utstillingsbygg, tilpasset samlingens sikkerhet. Etter flyttingen til nytt bygg blir Vikingskipshuset rehabilitert og bygget om til adkomstbygg med publikumsarealer.

Nybygget vil gi økt sikkerhet og bedre plass til den nåværende vikingtidssamlingen. Det nye museumsanlegget vil ha infrastruktur for moderne, interaktiv kunnskapsformidling.

Hva skal bygget brukes til?

Det nye skal museet gi skip og gjenstander forsvarlige bevaringsforhold og utvikles til et ledende globalt senter for formidling av kunnskap om vikingtiden. Utstillingene skal suppleres med flere tusen gjenstander fra KHMs magasiner på Økern og formidle et bredt bilde av vikingtiden. Museumsanlegget vil ha arealer for særutstillinger, aktiviteter og utstillinger utendørs, og inneholde restaurant, museumsbutikk, auditorium, laboratorier, verksteder, forskingssenter, besøksområde for skoleklasser og museumspark.

Nybygget vil gi økt sikkerhet og bedre plass til den nåværende vikingtidssamlingen. Det nye museumsanlegget vil ha infrastruktur for moderne, interaktiv kunnskapsformidling.

Les mer på Kulturhistorisk museums nettside

Statsbygg inviterte i september 2015 til åpen plan- og designkonkurranse for nytt vikingtidsmuseum. AART architects vant konkurransen.

Det nåværende vikingskipshuset, tegnet av Arnstein Arneberg, blir en sentral del av den samlede arkitektoniske løsningen. 

Uteområder

Den nye parken til Vikingtidsmuseet blir et sted der man kan oppleve kulturhistorien i naturomgivelser.

Vernestatus

Vikingskipshusets eksteriør og området rundt bygningen ble fredet i 2012.