English version of this page

Tjenester og verktøy

Bibliotek

Universitetsbiblioteket er Norges største forskningsbibliotek.

IT-tjenester

Passord, komme på nett, telefoni, e-post, kalender, utskrift, programmer, IT-støtte
til forskning og undervisning.

Publikumstjenester

Tilbud alle kan benytte. Alt fra juridisk rettshjelp og tannbehandling til museer.

Kunnskapsressurser

Språkressurser, samlinger, ordbøker, kulturhistoriske baser, manuskripter, podkast, periodesystemet.no blant annet.

Eiendomstjenester

Parkering, byggearbeider, vakthold, renhold, leie av lokaler, hittegods, flytting, bud- og posttjenester, blant annet.

Trykk og kopi

Print av doktoravhandlinger, masteroppgaver, plakater, bannere, foldere og visittkort. Se produkter og priser.