Opprett valg - videoveiledninger om eValg

Om du skal opprette valg for første gang, eller trenger en oppfriskning, har vi laget en videoveiledning som viser deg, trinn for trinn, hvordan du oppretter valg.

I disse videoene oppretter vi et fiktivt valg, og går gjennom alle stegene som valgadministratorer må gjennom ved gjennomføring av et ekte valg.

Merk at videoene bare dekker den praktiske gjennomføringen i eValg-løsningen, og ikke stegene i valgprosessen, som gjøres utenfor den tekniske løsningen. Se sidene Arrangere valg ved UiO for mer informasjon.

Video 1 - Opprett valg

Se hvordan du oppretter et nytt valg, setter opp innstillinger som velgergrupper, og legger inn kandidater.

 

Lengde: 5:39 minutter.

Video 2 - Manntall

Se hvordan du legger inn manntallet for et valg.

 

Lengde: 6:12 minutter.

Video 3 - Publisering

Se hvordan du klargjør og publiserer et valg, slik at folk kan begynne å stemme.

 

Lengde: 4:40 minutter.

Video 4 - Under og etter et valg

Se hvordan du administrerer stemmer utenfor manntall, og hvordan du etterpå teller opp valget.

 

Lengde: 9:07 minutter.

Publisert 23. nov. 2020 12:20 - Sist endret 8. sep. 2021 12:10