Arrangere valg

Hvert år avholdes det valg til fakultetsstyrer og instituttstyrer mv. og valg av dekaner, prodekaner, instituttledere og stedfortredere til instituttledere.

De fleste valgene gjennomføres om høsten i løpet av en kort periode. Mange er involvert i prosessen. Det lønner seg derfor å være ute i god tid med planleggingen.

Valgene avholdes normalt som elektronisk valg.

Skal du arrangere val i piloten av ny val-løysing? Sjå eigne rutiner på sida Arrangere pilotval i 2019.

Hvem har ansvar for hva?

 • Fakultetets/museets valgstyre har ansvar for å gjennomføre valgene.
 • Fakultetsdirektøren/museumsdirektøren oppretter et valgsekretariat.
 • Instituttene forholder seg til fakultetets valgstyre hvis ikke instituttet har eget valgstyre.
 • Lokale valgstyrer skal først avklare aktuelle spørsmål før sentralt nivå blir kontaktet.

Hva gjøres før valget?

 1. Legg inn en bestilling for valg ved bruk av nettskjema.
 2. Ta ut manntall for ansatte. Dette gjøres av enhetene av en ansatt som har tilgang til SAP. Se veiledning med tilhørende makroregneark (xlsm). Hvis du har problemer med makroregnearket, kontakt lokal IT for hjelp med innstillingene på din PC.
 3. Ta ut manntall for studenter. Studentmanntallet hentes ut via FS, se veiledning.
 4. Det lokale valgstyret fastsetter valgperiode for e-valg med frister.
 5. Det lokale valgstyret setter en frist for å fremme forslag på kandidater.
 6. Lag et nettskjema for å samle inn kandidater.
 7. Send ut e-post til valgkretsen i god tid og be om å få forslag til kandidater.
 8. Sjekk at forslagsstillerne oppfyller kravene til stemmerett.
 9. Sjekk at de innkomne kandidatene er valgbare i valgkretsen/stemmegruppen.
 10. Valgstyret godkjenner kandidatene.
 11. Kandidatene skal gis mulighet til å presentere seg skriftlig med CV o.a. Dette kan gjøres i forbindelse med nettinformasjon om valget på fakultetets/instituttets hjemmeside, eller på annen måte. Kontakt dem om dette.
 12. Skal det være et møte for å presentere kandidatene, fastsett tid og innkall møtet.
 13. Påminning til valgkretsen når valget starter.

Les mer om eValg.

Hva gjøres etter valget?

 1. Opptelling av stemmer - sett av tid.
 2. Valgstyret innkalles for å delta med valgoppgjøret og godkjenne valget.
 3. Valgstyret tar stilling til om noen innkomne stemmer skal forkastes.
 4. Lag valgprotokoll.
 5. Resultatet av valget kunngjøres straks av valgstyret.
Publisert 12. aug. 2014 10:43 - Sist endret 12. nov. 2019 22:49