Kontaktinformasjon for StudInfo

Redaksjonelle spørsmål, fakultetskontakter, alt om publisering av studieinformasjon: emner, programmer, emnegrupper, semestersider

Andre spørsmål vedr. bruk av Vortex

Hvis du ikke har en webredaktør eller superbruker eller selv er en webredaktør eller superbruker kan du send e-post til vortex-hjelp@usit.uio.no.

(PS! vortex-hjelp har dessverre ikke kapasitet til å svare på HTML og CSS-spørsmål)