Aktuelt

Publisert 18. mars 2021 11:44

Det er nå gjort noen endringer i løsningen for å vise Zoom-lenker i timeplanen.

Se veiledningen for mer informasjon

Publisert 26. feb. 2021 09:55

Digitale forelesninger forbeholdt studentene på emnet

Rektor har nylig vedtatt at digitale forelesninger lukkes for publikum i 2021. Det innebærer at digital undervisning vil være tilgjengelig bare for studenter som er registrert på undervisningen i emnet.

Nå følger vi opp dette i timeplanene på nett med en løsning for å adgangsbegrense Zoom-lenker til undervisning.

Nytt felt i timeplanene for adgangsbegrensede Zoom-lenker

I timeplanene på nett og i Timeplanleggingssystemet (TP) er det nå et eget felt for å legge inn lenker til Zoom-undervisning. Lenker som legges inn i dette feltet vil kun vises for studenter som er registrert på undervisningen. Se veiledning for å registrere digital undervisning i TP.

Visning i Mine stud...

Publisert 26. jan. 2021 10:09

Husk TP-brukerforum blir 15. februar 10-15 (digitalt)

Publisert 4. feb. 2020 09:34

Hold av tiden

Publisert 27. sep. 2019 11:53

Her finner dere lenke til opptak av webinaret som ble avholdt 26.06.19

https://www.uio.no/tjenester/it/adm-app/tp/webinarer/webinar-16.09.19.html

Publisert 8. juni 2018 08:32

Etter ett år med detaljering i TP gjør vi noen endringer fra versjon 44. Dette skyldes de erfaringene vi har gjort oss med dette det siste året. 

Merk: Det blir ingen endring for detaljeringen uten rekker, kun for detaljering med rekker, ofte referert til som "vanlig" detaljering. 

Oppsummering av tidligere funksjonalitet

Den første versjonen av detaljering hadde detaljene fast rekkefølge uavhengig av om man flyttet på undervisningen, dvs at feks forelesning nr 3 hadde detalj nr 3 selv om man flyttet rundt på de tre første forelesningene. Mange opplevde derfor dette som at detaljene flyttet seg når man endret undervisningen, selv om det egentlig var detaljene som sto fast.

Dette innebar at man ikke trengte å endre detaljene dersom

  • man la til en ekstra forelesning og detaljene skulle endres slik at det nes...
Publisert 7. juni 2017 10:10

TP har fått logo, og den blir snart å se i appen. Her er en preview så lenge.