Nivlheim. Flytte databasen

Nivlheim tas ned i forbindelse med at vi skal flytte databasen over til en egen databaseserver som er driftet av DBD. Systemet blir nok ikke nede i hele tidsvinduet vi har satt av, vi antar selve flyttingen tar i underkant av 1 time, samt at det kan bli noen omstarter av tjenesten.

Publisert 24. feb. 2020 09:36 - Sist endret 24. feb. 2020 09:36