Vedlikehold av sentrale nettverkskomponenter 9. desember

Onsdag den 9. desember kl17 - 21 er det planlagt vedlikehold av sentrale nettverkskomponenter

Gjøremål:

1. Oppgradere software på campusroutere

    Behov for 2 omstarter vil til sammen gi 20 minutter nedetid for hver router.

    hf-gw
               - Henrik Wergelands hus
               - Niels Treschows hus
               - Sophus Bugges hus
    sv-gw
               - Eilert Sundts hus
               - Harriet Holters hus
               - Moltke Moes vei 33
    sentrum-gw
               - Domus Bibliotecha
               - Domus Media
               - Domus Academica
               - Professorboligen
               - Gymnastikkbygningen
               - Historisk Museum
               - Fredriksgate 3
               - Observatoriet
               - Vikingskipshuset
               - Villa Grande
    ifi-gw1/2
               - Ole-Johan Dahls hus (IFIs nett)
    grid-gw
               - LHC-forbindelse
    nat-gw
               - forskerboliger (uio-rentals)
               - wlan gjestenett-observatoriet (observatoriet-gjest)
               - wlan museumsnett (UioMuseumWiFi)
               - wlan gjestenett (uioguest)
               - wlan konferansenett (conferences)

2. Flytte nett fra uio-gw10 til usit-gw1/2

    2 minutter nedetid for berørte klienter

     - liste over nett

 

Ytterligere detaljer kommer etterhvert!

Ta kontakt med nettdrift om det er spørsmål
 

Informasjonskanal

nett-drift vil være tilgjengelige på mattermost og zoom

nett-drift på mattermost

zoom-rom for vedlikeholdsvinduet

Her kan du følge med progresjonen og hva vi jobber med til hver tid. Hvis det er spørsmål underveis kan du kontakte oss her.

 

Publisert 1. des. 2020 15:43 - Sist endret 8. des. 2020 13:02