Nedetid på redundant fiberforbindelse til Silurveien 2

Fiberleverandøren melder vedlikeholdsarbeid:

Arbeid start: 10.02.2020 00:00:00 (dd/mm/yyyy) CET
Arbeid slutt: 10.02.2020 06:00:00 (dd/mm/yyyy) CET

Estimert nedetid: 4-6 time(r) i perioden

Dette vil ikke ha noen innvirkning på forbindelsen til Silurveien 2, da arbeidet kun berører reserveveien.

Publisert 24. jan. 2020 12:54 - Sist endret 24. jan. 2020 12:54