SCCM - Management Point sccm-uio-p09 legges ned

utsatt til 30.oktober

Serveren sccm-uio-p09 legges ned

Denne maskinen kjører rollen Management Point, Distribution Point og Software Update Point i SCCM.

Serveren ligger på kat1 og den var tiltenkt til å drifte klienter med Windows 7 som oppholdte seg utenfor UiO-nett, som ikke kunne bruke verken Direct Access (DA) eller Azure/Intune

Windows 10 klienter bruker enten Direct Access (DA) eller Configuration Management Gateway til å kommunisere med SCCM

Publisert 1. sep. 2020 14:00 - Sist endret 14. okt. 2020 09:01