Prosjektoppretting.uio.no legges ned 9. april 2021 kl 1500

Portalen Prosjektoppretting (prosjektoppretting.uio.no) legges ned fra 9. april kl 1500 fordi UiO innfører nytt økonomisystem

Universitetet i Oslo endrer fra 1. mai 2021 tjenesteleverandør på økonomi- og lønnsområdet til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

På økonomisiden får vi UNIT4 ERP som erstatter dagens bestillings- og økonomisystem. Brukere kan selv opprette prosjekter mm. i Unit4 fra 01.05.2021.

I mellomperioden 9. april til 30- april er det stengt for opprettelser og endringer i den gamle prosjektopprettingsapplikasjonen.

For mer info se opplæring i UNIT4:

Kontaktadresse: prosjekt@admin.uio.no

Emneord: prosjektoppretting
Publisert 7. apr. 2021 15:34 - Sist endret 9. apr. 2021 15:06