Indekser vs. uindekserte søk

Bare enkelte utvalgte attributter er indeksert slik at man kan søke etter dem. Søkefiltre kan gjerne sjekke andre attributter i tillegg (med noen unntak), men søket vil feile hvis indeksene ikke kutter ned antall søkeresultater tilstrekkelig. Søk med scope=base, altså direkte oppslag av et navngitt objekt, trenger ikke indekser. Kontakt katalog-drift@usit.uio.no hvis en ny indeks trengs.

Vi har to typer indekser: Equality for søk etter "(attributt=komplett verdi)" og Substring for søk som "(attributt=*verd*i*)".

Merk at i Substring-søk indekseres bare substrings med 3 eller flere bytes, eller 2 bytes for substrings som ikke har "*" på begge sider. Det er ingen tilsvarende begrensning på Equality-søk.

Max-grenser

Et søk kan ikke returnere mer enn 50 objekter, eller 1 enkelt objekt under "services" og "mail" trærne. Grensen på 50 er satt høyere for enkelte tjenester som bruker katalogen.

Søk som tar mer enn 15 sekunder vil normalt feile.

Aksess-begrensninger

Begrensninger på trær:
Begrensninger på attributter:
Annet: