Testing og feilsøking


Feilmeldinger

En del programmer gir dårlige feilmeldinger eller ingen feilmelding i det hele tatt om et LDAP-søk feiler. Det kan være litt forvirrende.

LDAP-tjeneren returnerer imidlertid en feilkode og ofte ekstra informasjon om feilen. Hvis du lurer på hvorfor et søk ikke virker, er en mulighet derfor å teste søket med et annet program som formidler LDAP-feil videre til brukeren.

Teste søk og filtre

ldapsearch er ett program som kan brukes til å teste nøaktig hvilke søk som sendes til tjeneren og hva som returneres. Se seksjonen om ldapsearch.

Sjekke loggen på tjeneren

Hvis du har problemer eller ikke er sikker på hvilke forespørsler en klient sender til tjeneren, eller programmet ikke gir skikkelige feilmeldinger, kan du søke mot en tjener der vi logger alle forespørsler og resultater. Katalog-drift kan se i loggen hvilket søk som faktisk ble gjort, og forhåpentligvis fortelle hvorfor det ikke oppfører seg som ventet.

Den vanlige tjeneren logger for tiden ikke forespørsler, men vi har en annen tjener som gjør det. Spør Katalog-drift hvilken tjener du kan teste mot.