Kontaktpunkter

Utviklere, driftspersonell og andre som trenger å kontakte katalog-drift.

 

RT-kø: katalog-drift@usit.uio.no

Køen er betjent av Houston. De vil videresende saker som ikke førstelinje kan løse til katalog-drift.