Nettenester som bruker WebID

Følgande tenester bruker WebID ved UiO:

Merk at WebID er utvikla for nettenester, altså berre tenester som fungerer gjennom ein nettlesar.

Sjå implementering av WebID om du ønsker å ta i bruk WebID for ei teneste.

Publisert 12. nov. 2010 09:21 - Sist endra 9. sep. 2016 13:45