Listeadministrasjon med sympaadmin

Sympaadmin er et verktøy for administrasjon av Sympa-e-postlister for de litt mer avanserte brukerne. For mange er det godt nok å holde seg til webgrensesnittet på https://sympa.uio.no.

Om du har innspill eller tilbakemeldinger relatert til sympaadmin så kan de sendes til postmaster@usit.uio.no.

Innhold

 1. Om sympaadmin
 2. Konfigurasjon
 3. Bruk
 4. Installasjon
 5. Mangler og endringer fra listadmin

1) Om sympaadmin

Sympaadmin er et terminalbasert verktøy, skrevet i Perl og tilgjengelig på Linux-maskiner ved UiO, for eksempel login.uio.no. Det lar deg:

 • liste opp dine listemedlemskap og listeeierskap
 • moderere meldinger
 • modere abonnementsønsker
 • legge til medlemmer til lister du eier
 • fjerne medlemmer fra lister du eier

Sympaadmin har tre brukermodi;

 • hvis den startes med argumenter, så utfører den hva argumentene tilsier og avslutter.
 • hvis den får input pipet fra kommandlinja, så gjøre den dette og avslutter.
 • hvis den startes uten argumenter så starter den en kommandoløkke.

2) Konfigurasjon: .sympaadmin.ini

sympaadmin trenger en konfigurasjonsfil. Per dags dato er denne veldig enkel. Den skal kun inneholde brukeradresse (den du er assosiert med på Sympa-lister) og soapserver.

Syntaks på filen:

soapuser = adresse
soapserver = soapserver1
soapserver = soapserver2

soapuser = adresse
soapserver = soapserver3

...

Soapserverne på UiO har navn på formen https://sympa.uio.no/domene-soapserver. Så Ola Nordmann kan ha en slik konfigurasjonsfil:

soapuser = ola.nordmann@example.uio.no
soapserver = https://sympa.uio.no/uio.no-sympasoap

sympaadmin spør så sympa.uio.no hvilke lister du har rettigheter til.

NB! Du må legge inn eksakte adressen du er meldt på med, dvs. i de fleste tilfeller din primæradresse. (Som en konsekvens så må .sympaadmin.ini oppdateres dersom du endrer primæradresse.)

Eksempel på konfigurasjonsfil somlar en administrere alle lister til 2 brukere, benteaa og bca:

soapuser = benteaa@ifi.uio.no
soapserver = https://sympa.uio.no/uio.no-sympasoap

soapuser = b.c.aasgaard@usit.uio.no
soapserver = https://sympa.uio.no/uio.no-sympasoap 

3) Bruk

Hjelp:

% sympaadmin -h
Usage:
  sympaadmin [-f CONFIGFILE] [-d] [--help] [--version] [cmd] ...

Options:
  -d, --debug
    Enable debug mode. More verbose output.

  -v, --version
    Print version and exit.

  -h, --help
    Print help text and exit, use -h -h to get the full manpage.

  -f CONFIGFILE, --config CONFIGFILE
    Specify config file to be used. Defaults to $HOME/.sympaadmin.ini.
    See the "FILES" section in the manpage for more info on what this
    file should contain.

Arguments:
  help
    Show full help.

  add ADDRESS LISTADDRESS
  add (ADDRESS+) LISTADDRESS
  add ADDRESS (LISTADDRESS+)
  add (ADDRESS+) (LISTADDRESS+)
    Add the e-mail address ADDRESS to the sympa list LISTADDRESS.
    Multiple addresses and lists can be specified if the list is either
    enclosed in "( )" and sparated with " ", or just separated with ",".

  remove ADDRESS LISTADDRESS
  remove (ADDRESS+) LISTADDRESS
  remove ADDRESS (LISTADDRESS+)
  remove (ADDRESS+) (LISTADDRESS+)
    Remove the e-mail address ADDRESS from the sympa list LISTADDRESS.
    Multiple addresses and lists can be specified if the list is either
    enclosed in "( )" and sparated with " ", or just separated with ",".

  list all
    List all the sympa list you are associated with.

  list admin
    List all the lists you have administrator rights to.

  list memberships
    List all the lists you are a member of.

  list members LISTADDRESS
    List all members of the sympa list LISTADDRESS.

  moderate
    Starts interactive moderation of all the lists you have
    administrator rights to.

Se `man sympaadmin` for mer utfyllende info.

Som nevnt over så har sympaadmin tre brukermodi;

 • hvis den startes med argumenter, så utfører den hva argumentene tilsier og avslutter.
 • hvis den får input pipet fra kommandlinja, så gjøre den dette og avslutter.
 • hvis den startes uten argumenter så starter den en kommandoløkke, slik at du får et Sympaadmin-shell.

Se medlemskap og eierrettigheter

Med argumenter
% sympaadmin list all
Pipe-input
Sympaadmin-shell
sympaadmin >list all 

Modere meldinger

Med argumenter
$ sympaadmin moderate
Pipe-input
Sympaadmin-shell

Modere abonnementsønsker

Med argumenter
$ sympaadmin moderate
Pipe-input
Sympaadmin-shell

Legge til medlemmer

Med argumenter
$ sympaadmin add <ny medlemsadresse> <listeadresse>
Pipe-input
Sympaadmin-shell

Fjerne medlemmer

Med argumenter
$ sympaadmin remove <ny medlemsadresse> <listeadresse>
Pipe-input
Sympaadmin-shell

4) Installasjon

UiO

sympaadmin er tilgjengelig på linuxmaskiner via pakkebrønnen (repository) "uio-extras". På RHEL5-maskiner kjører man som root kommandoen:

$ yum install sympaadmin


sympaadmin benytter seg av /usr/bin/perl og trenger følgende perl-moduler, alle tilgjengelig via RHN/EPEL:

 • SOAP::Lite
 • HTTP::Cookies
 • Data::Dumper
 • Getopt::Long
 • Term::ReadKey
 • Term::ReadLine
 • Text::Abbrev
 • Term::ReadLine::Gnu
 • Pod::Usage

Disse skal normalt bli installert automatisk, om ikke sjekk at yum er satt opp til å bruke RHN/EPEL.

UiO - Windows-maskin

login.uio.no har allerede sympaadmin-programmet installert, men før du bruker sympaadmin første gang må du opprette en konfigurasjonsfil. Det kan f.eks. gjøres ved å skrive inn kommandoen under (trykk enter/linjeskift til slutt, legg merke til at det er et punktum før "sympaadmin"):

        cat > .sympaadmin.ini << EOF

Deretter skriver du inn innholdet du vil ha i konfigurasjonsfilen (husk å sette inn din egen e-postadresse, trykk enter/linjeskift på slutten av hver linje):

        soapuser = fornavn.etternavn@domene.uio.no
        soapserver = https://sympa.uio.no/uio.no-sympasoap
        EOF

Skriv f.eks. "sympaadmin" og trykk enter for å starte programmet - ulike måter å bruke sympaadmin-programmet på er beskrevet tidligere i denne veiledningen.

5) Mangler

 • Sympaadmin er ikke skrevet slik at du kan lagre passordet ditt i konfigurasjonsfilen:
  Siden de aller aller fleste vil benytte sitt UiO-brukernavn og tilhørende passord for innlogging så er det svært uheldig om denne lagres i klartekst.
 • Du kan ikke sette opp default moderasjonshandling basert på moderasjonsgrunn:
  Sympa sin soapserver kan ikke hente ut moderasjonsgrunnen.

 

Publisert 2. mai 2010 03:34 - Sist endret 10. okt. 2019 14:55