Innstillinger for søppelpost/spam

UiO har gjort noen grep for at du skal kunne beskytte deg mot spam.

Spaminnstillinger

Under e-postfanen i Brukerinfo (UiOs tjeneste for brukerinformasjon) finnes det en underside som heter Spaminnstillinger. Det er to innstillinger du kan gjøre her som påvirker hvordan e-post behandles før den når innboksen din:

Spamfiltreringsnivå

Når UiOs e-posttjenere mottar e-post, gir vi den spampoeng basert på hvor sannsynlig det er at e-posten er spam. Du kan filtrere e-post som spam basert på disse poengene. Denne filtreringen merker meldinger. Hva som skal skje med dem, avgjøres med valget for Spambehandling (neste avsnitt).

Det er fire nivåer å velge mellom i Brukerinfo:

  • Merk alle meldinger som ligner på spam: Dette er det nivået som merker flest meldinger som spam. Med denne innstillingen er det en fare for at legitime meldinger kan bli merket som spam.
  • Merk mesteparten av meldinger som ligner på spam: Liten sannsynlighet for at legitim e-post markeres som spam. 
  • Bare merk meldinger som opplagt er spam: Legitim e-post skal ikke kunne blir merket som spam.
  • Ingen meldinger vil bli merket som spam: Med dette valget må du selv vurdere alle meldinger.
     

Jo høyere spamfiltreringsnivå du setter, jo høyere er sannsynligheten for at e-post som ikke er spam også blir tatt av ditt spamfilter. Vi ber derfor om at nivået Merk alle meldinger som ligner på spam brukes med varsomhet, og at den ikke brukes sammen med behandlingen Avvis meldinger merket som spam (se under).

Spambehandling

  • Avvis meldinger merket som spam: Meldingene blir avvist og du får ikke se dem.
  • Flytt spam-meldinger til en egen spam-mappe: Meldingene kommer til e-posten din, men blir lagt i en egen spam-mappe.
  • Ikke gjør noe som helst med meldinger som er merket som spam: Meldingene kommer i innboksen din, men er merket som spam. Du må selv slette eller flytte meldingene.

Vi anbefaler at du setter behandlingen til Flytt spam-meldinger til en egen spam-mappe. Da kan du gå inn i mappen en gang i blant og sjekke at ikke viktig e-post har havnet der ved en feil. Dersom du bruker Avvis meldinger merket som spam, bør du ikke samtidig ha valgt at alle meldinger som ligner på spam, blir merket. (se over). Da vil du med høy sannsynlighet vil avvise legitim e-post.

Flere spaminnstillinger

Vi tilbyr også to filtre til som kan være nyttige:

Grålisting

Grålisting - Delay messages from unknown server -  er en spamfiltreringsmetode som fungerer ved at all e-post fra ukjente mottakere avvises midlertidig. Legitime e-posttjenere vil alltid forsøke å sende e-posten på nytt, mens søppelpostavsendere sjelden har kapasitet til dette. Dermed vil legitim e-post fra nye avsendere komme fram med en liten forsinkelse, mens søppelpost ikke vil komme fram.

Les mer om grålisting

UiO-Only

UiO-Only - Only accept the use of an UiO address as sender address on the UiO network, or when using authenticated SMTP - betyr at e-posttjeneren (serveren) ikke godtar e-post som sier den kommer fra en av dine adresser med mindre du har autentisert deg. Aktivering av denne funksjonen vil gjøre det vanskeligere å forfalske din e-postadresse.

Les mer om UiO-only

Publisert 11. aug. 2014 12:53 - Sist endret 3. des. 2021 14:20