Bestill Backup as a Service (Baas)

Bildet kan inneholde: bilbelysning, motorkjøretøy, font, linje, deling.
 • BaaS (Backup as a Service) er en tjeneste for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data.
 • Gir trygg oppbevaring og mulighet for å hente tilbake filer som er tapt på ødelagte maskiner, har blitt borte eller er blitt slettet ved et uhell.
 • Høy stabilitet og høy kapasitet.
 • Sterk sikkerhet både utad og mellom kundenes containere
 • Tjenesten kan bestilles av enheter utenfor UiO, som er i UH-sektoren eller er knyttet til UiO eller UH-sektoren.

Tjenesten du bestiller, inkluderer:

 • Stabil og driftssikker nettverksstruktur ved bruk av UNINETT for serverkomponenter.
 • Stabil og driftssikker infrastruktur med lagring av dataene i UiO sine lagrinsgssystemer i datahaller i Norge.
 • Tjeneste som er bygd opp med UiOs ekspertise og erfaring, spesialisering på UH-sektoren og omliggende enheter, velordnede juridiske forhold og forutsigbare kostnader.
 • Backup av infrastruktur og servere, databaser, applikasjoner og kritiske virksomhetsdata, data fra laptop-maskiner og faste brukermaskiner.
 • Mulighet for backup av innhold i sky-tjenester som for eksempel MS Azure, MS365, Google og AWS.
 • Samarbeid med UiO for kunderettet videreutvikling av tjenesten for utvidet funksjonalitet og omfang
 • Selvbetjening og enkel installering

Pris 

 • Pris i BaaS-tjenesten er basert på faste administrasjonskostnader og bruk.
 • Som kunde gjør du ingen investering i infrastruktur eller kjøp av backuplisenser(1,2).
 • UiO eier alle backuplisenser, kunde betaler kun vedlikehold for de lisensene som tas i bruk.
 • Som kunde betaler man en pris på hvor mye data som det tas backup av (frontend), antall generasjoner av backup, og hvor lenge backupen skal lagres.
 • Alle priser er i NOK og inkluderer MVA.
 • Andre rabatterte priser gjelder for kunder tilknyttet UiO
 • Andre priser med tillegg gjelder for eksterne kunder som er tilknyttet UH-Sektor

Operativsystem-lisenser for komponenter som er nødvendig for å ta backup av virtuelle systemer hos kunden dekkes av kunden.

Driftskostnader for infrastruktur nødvendig for backup av skytjenester, og som driftes av UiO tillegges kunden.

 

Faste administrasjonskostnader for kunde i UH-Sektor er 2169 Kr pr mnd

 

Lisenspriser for kunde i UH-Sektor

 

Lisenstype

Pr mnd

Complete Backup&Recovery for Virtualized Environments, Per Socket

332

Complete Backup&Recovery for Physical Servers,  Per Operating Instance

332

Complete Backup&Recovery for Mailboxes & Cloud Apps, Per User (1)

6,22

Complete Backup&Recovery for Endpoints, Per User

23,5

1.  For UiO og enheter i UH-Sektoren er det ikke lisenskostnader for lisenstype "Mailbox & Cloud Apps" for navngitte brukere som klassifiseres som studenter der brukeren ikke har ett ansettelsesforhold hos enheten.

 

Pris for backuplagring for kunde i UH-Sektor beregnet ut fra hvor lenge backup skal lagres

(Tabellen er oppdatert 16/3/2022)

Benevnelse (lagringslengde)

Serverromskomponenter og skytjenester pr GB pr mnd (pr GB pr år)

Laptop og arbeidsstasjoner pr GB pr mnd (pr GB pr år)

Rhodium (36 mnd)

0,71 (8,56) 0,66 (7,91)

Platinum (24 mnd)

0,52 (6,21) 0,46 (5,55)

Gold (12 mnd)

0,32 (3,85) 0,27 (3,2)

Silver (6 mnd)

0,18 (2,17) 0,17 (2,02)

Standard (3 mnd)

0,07 (0,84) 0,07 (0,84)

Bronze (1 mnd)

0,02 (0,28) 0,02 (0,28)

Sand (0,5 mnd)

0,01 (0,13)

N/A

Tallene vises med standard øreavrunding

* For data som er pre-kryptert gjelder andre priser. Pre-krypterte data kan ikke dedupliseres, og må lagres 1:1 på spesialtilpassede lagringsområder. Pris for 1:1 lagring er KPI regulert, og er p.t. 0,083Nkr pr GB pr mnd (1030Nkr pr TB/år)

 

Bestill Baas

Kjøp uten anbudskonkurranse (i sektoren)

BaaS kan kjøpes uten anbud ettersom vi ikke er en kommersiell aktør. Avtalen inngås med UiO, med UiOs organisasjonsnummer. Sektorsalg av tjenester gjelder så lenge det er leveranse av tjenester innenfor staten og det er kostnadsfordelingsmodeller som ikke innebærer profitt (egenregi innenfor rettssubjektet staten, og derav ikke behov for å konkurranseutsette). BaaS er definert i kategorien «deling innad i sektoren»

Kontrakter

Når du bestiller BaaS, oppretter vi en databehandleravtale og en tjenesteavtale. Begge avtalene må signeres av en som innehar signaturmyndighet. Les gjennom avtalene for å se hva slags informasjon som trengs for utfylling:

Databehandleravtale

Tjenesteavtale

 

→ Du bestiller BaaS ved å sende en e-post til oppdrag@usit.uio.no