Server- og driftstjenester

Drift av webtjenester

Etabler et eget nettsted ved UiO, få driftet en applikasjon og UiOs webhotell

Drift av databaser

Databaser, databasehotell og hjelp til databaserelaterte problemstillinger

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem?

Servere og serverdrift

Fysiske og virtuelle servere, hosting av maskinvare

Lagringsløsninger

Ulike typer lagring, lagringshotell, lagring av forskningsdata

Hva kan USIT tilby?

USIT har flere tilbud til deg som ønsker å få driftet en server (også kalt tjenermaskin) eller en servertjeneste.

  • Står dere foran innkjøp av en server?
  • Trenger du å få driftet en server?
  • Har du en server hos deg som du ønsker at USIT skal hjelpe deg med?
  • Skal du anskaffe eller sette opp programvare som skal være tilgjengelig for flere, og som trenger å kjøre på en serverplattform?

USIT har tilbud på flere nivåer som kan gjøre driften og hverdagen din enklere. Våre folk har lang erfaring med drift av servere og servertjenester for Universitet i Oslo og UH-sektoren. Vi ønsker å gjøre slike tjenester så effektive, sikre og rimelige som mulig samtidig som funksjonalitet og tilgjengelighet for brukerne står i fokus.

Aktuelle verktøy

Maskin- og tjenesteovervåkning

På UiO brukes ELK (Elasticsearch Logstash og Kibana) til logginnsamling fra maskiner og tjenester.

Mer om ELK

Zabbix benyttes til overvåkning av maskiner og tjenester.

Mer om Zabbix

Configuration management database

STM-browser er er et internt driftsverktøy, et tjenesteregister over grunnleggende tjenester og avhengigheter, eller en CMDB (Configuration management database).

Mer om STM-browser