English version of this page

Server- og driftstjenester

USIT har flere tilbud til deg som ønsker å få driftet en server (også kalt tjenermaskin) eller en servertjeneste.

 • Står dere foran innkjøp av en server?
 • Trenger du å få driftet en server?
 • Har du en server hos deg som du ønsker at USIT skal hjelpe deg med?
 • Skal du anskaffe eller sette opp programvare som skal være tilgjengelig for flere, og som trenger å kjøre på en serverplattform?

USIT har tilbud på flere nivåer som kan gjøre driften og hverdagen din enklere. Våre folk har lang erfaring med drift av servere og servertjenester for Universitet i Oslo og UH-sektoren. Vi ønsker å gjøre slike tjenester så effektive, sikre og rimelige som mulig samtidig som funksjonalitet og tilgjengelighet for brukerne står i fokus.

Aktuelle tjenester

  Aktuelle verktøy

  Maskin- og tjenesteovervåkning

  På UiO brukes ELK (Elasticsearch Logstash og Kibana) til logginnsamling fra maskiner og tjenester.

  Mer om ELK

  Zabbix benyttes til overvåkning av maskiner og tjenester.

  Mer om Zabbix

  Hvem kontakter jeg?

  Trenger du hjelp, men er usikker på hvem du skal kontakte?