Oversikt over backup innhold for *ux og Mac servere default backup

MERK: En viktig presisering er at backup gjennom filesystem agenten ikke gir muligheten til å bygge opp en maskin helt fra bunn.

Filsystem agenten er ikke "bare-metal".

Det betyr at dersom du skal gjøre en restore av en maskin som har krasjet fullstendig og må bygges opp på nytt må man først gjennomføre en instalasjon av operativsystemet, og installere en Commvault filesystem agent, og deretter gjøre en restore av filer.

I oppsettet for backup av *ux og Mac servere default subclient tas det backup av alle filer og kataloger for alle fast monterte volumer.

Hard links:

I default oppsett ignoreres det at en fil er en hard link. både filen og hardlinken vil bli med på backup som to separate objekter.  Default vil restore av hard links legge tilbake både fil og link, og det vil ikke lenger være en link mellom objektene.

For systemer med mye hard links er det mulig å konfigurere backup klienten slik at backup systemet tar hensyn til hard links. Dette må avtales spesielt, og må konfigureres i forkant av backup av UiO pr klient.

NFS monterte filsystemer:

I default oppsett vil NFS monterte filsystemer ikke inkluderes i backup. NFS monterte filsystemer kan inkluderes i backup ved å spesifisere monteringspunktet spesifikt i backup content, eller det kan spesifiserer som en setting i backup subklienten. En slik setting må defineres spesielt, og må konfigureres av UiO.

Filesystem backup:

Hva blir det ikke tatt backup av ?

Det er flere hensyn som tas for hva det ikke blir tatt backup av. BaaS oppsettet er en kombinasjon av følgende:

Commvault:

Unix ( alle *ux platformer)

 • /proc
 • /sys
 • /**/.cxfs_restore
 • /**/.cxfs_locks
 • /**/.DATACLASS_*
 • /**/.DATACLASS_*/**
 • /**/.snapshot (might not be used)
 • /**/.snapshots (might not be used)
 • Certificates directory, such as, /opt/commvault/Base/certificates
 • /galaxytmp
 • Libraries, such as /Media/Folder_02.15.2018_17.49/CV_MAGNETIC
 • CLDB Root Folder, such as /opt/commvault/iDataAgent/jobResults/CV_CLDB

Linux

 • /dev/shm
 • /selinux
 • /cgrp

FreeBSD

 • /dev/fd

Mac

 • /dev/fd

UiO:

 • nobackup (kataloger og alle underkataloger)
Publisert 30. nov. 2020 12:04 - Sist endret 30. nov. 2020 12:10