Oversikt over backup innhold for Windows server default backup

MERK: En viktig presisering er at backup gjennom filesystem agenten ikke gir muligheten til å bygge opp en maskin helt fra bunn.

Filsystem agenten er ikke "bare-metal".

Det betyr at dersom du skal gjøre en restore av en maskin som har krasjet fullstendig og må bygges opp på nytt må man først gjennomføre en instalasjon av operativsystemet, og installere en Commvault filesystem agent, og deretter gjøre en restore av filer.

I oppsettet for backup av windows servere default subclient tas det backup av alle filer og kataloger for alle fast monterte volumer.

Filesystem backup:

Hva blir det ikke tatt backup av (Exclude filter)?

Det er flere hensyn som tas for hva det ikke blir tatt backup av. BaaS oppsettet er en kombinasjon av følgende:

Microsoft:

For alle windows servere finnes det en setting som ekskluderer en rekke områder og filer fra backup. Dette er styrt fra Windows registry under

HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\BackupRestore\FilesNotToBackup

Commvault:

Backup systemet benytter best practice standard global filter for Windows filesystem agent

Commvault default filter

UiO:

I backup systemet har UiO lagt inn filter som ekskluderer

 • RecycleBin ( for alle volumer )
 • Kataloger som heter "nobackup" (inkludert underkataloger)

SystemState

I default subclienten i defaultBackupSet er det definert at det ikke tas backup av SystemState.

Årsaken til dette er at det ikke i alle tilfeller er ønskelig å kunne gjøre restore av SystemState, og når det gjøres backup av SystemState kjøres slik backup i 1 enkelt prosess.

Dette kan i mange tilfeller gjøre at backup av serveren tar veldig lang tid (vi har sett situasjoner der SystemState backup tar over 24 timer).

I tillegg vil det i de fleste tilfeller være unødvendig å holde på en SystemState backup like lenge som fil backup.

For å ikke forstyrre vanlig filsystem backup har vi valgt å ta bort SystemState fra default backup oppsettet for alle backup planer..

I backupsystemet er det lagt opp en egen SystemState backup plan som kan tildeles windows servere i de tilfellene der det er behov for SystemState backup.

Legg til SystemState backup

Gå inn på serveren gjennom [Dashboard] i web applikasjonen, og klikk på linken [File Servers]

Velg server som du ønsker å legge til SystemState backup for (klikk på  [servernavn]).

Helt til høyre ligger en nedtrekksmeny  [...]

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, linje.

Klikk på [Add backup set]

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv inn navn SystemStateBackupSetBildet kan inneholde: tekst, skrift, linje, dokument.

Velg SRC SL SystemState

Klikk [Ok]

 

 

Serveren er satt opp til å ta SystemState backup hvert døgn med retention 2 måneder.

 

Oppsett av subclienter

 

I backup oppsettet refereres det til to begreper "BackupSet" og "SubClient".

 

Backupset

Ett backupset er en logisk gruppering av en eller fler subclienter som definerer alle data på en backupclient som en backupagent har mulighet til å beskytte. BackupSet og subclienter gir muligheten til å grupere og dele data inn i ulike kontainere for å håndtere individuelt pr enhet.

Eksempelvis kan man ha flere backupset for en maskin for å kunne beskytte de samme dataene med ulike retentionbehov.

Subclient

Subclienter er de logiske enhetene der man definerer hvilke data som skal tas backup av (content - exclution filter), og er den enheten som kobles opp mot backup jobber.

 

For hvert backupset som blir definert blir det også laget en default subclient. Default subclienten defineres slik at den omfatter alle data backupagenten kan ta backup av.

 

Man kan tenke oppsettet lik ett kakediagram med ett ekskluderings filter.

Bildet kan inneholde: blå, tekst, linje, elektrisk blå, skrift.

 

   

   

   

   

  Det anbefales å ikke endre innhold (content) på default subclienten for å unngå at nytt innhold ikke blir med i catch-all subclienten.

  Eksempel:

  For en windows maskin som har flere disker C:\,D:\,E:\ men man ønsker bare backup av data som ligger på C:\.

  I ett slik tilfelle bør man ikke gjøre om på innhold (content) for default subclient til kun å være backup av C:\

  Årsaken er at man kan tenke seg at det kommer til en ny disk F:\ som man ønsker backup av. Med ett oppsett der man kun tar backup av C:\ vil ikke F:\ bli med på backup.

  I en situasjon der man har innhold man ikke ønsker backup av anbefales det heller at man legger det som ikke skal tas backup av inn i ekskluderingslisten.

  For å endre på ekskluderingsfilteret klikk på + tegnet i kolonnen "Exclude from backup"

  Bildet kan inneholde: tekst, linje, skrift, parallell, rektangel.

  Ekskluderingslisten kan gjøres på disk, katalog eller fil/filtype nivå.

  Innholdsfiltrering

  For å gjøre om på innholdsfiltreringen, og fjerne innhold som er lagt inn for ekskludering må du klikke på linken for subclienten (her. default)

  Klikk på linke Edit for å editere filtreringslisten

   

  Dersom man ønsker å separere ulike data i ulike grupper kan man definere ytterligere subclienter. Disse subclientene vil spise en del av kakediagrammet.

  Legge til nye subclienter gjøres i webgrensesnittet under hver enkelt server

  Dashboard --> FileServers --> <ServerName>

  Bildet kan inneholde: tekst, linje, skrift, parallell, rektangel.

  Klikk på linken Add subclient, og velg hvilket innhold som skal være med i subclienten.

  Eksempelvis kan man tenke seg at en windows maskin har flere disker som man ønsker å ta backup av, men det er ulike data på diskene som gjør at man ønsker at jobbene separeres.

   

   

   

   

   

  Dersom det i dette tilfellet kommer til nye disker enn C:\, D:\, E:\ vil disse bli håndert, og tatt med av default subclient.

  Publisert 27. nov. 2020 14:01 - Sist endret 20. mai 2021 14:39