Mer om backup-tjenesten

Hva tas det backup av?

USIT tar kun backup av servere (tjenermaskiner) det er bestilt backup av

 • Det tas backup av brukernes hjemmeområder hver natt.
 • Det tas backup av fellesområder hver natt
 • Det tas backup av forskerområder hver natt
 • Det tas backup av andre servere avhengig av hva systemeierne har bestilt. Når det anskaffes nye servere eller disker, kan backup bestilles ved å sende en e-post til restore@usit.uio.no

USIT tar ikke backup av kontormaskiner, lokale disker, bærbare maskiner eller hjemmemaskiner. Dette må hver enkelt bruker sørge for selv.

Hvor lenge blir backup tatt vare på?

 • Filer på hjemmeområdet backes opp daglig. En ny fil får da en  versjon i backupsystemet. Er filen endret i forhold til det som ligger i backupsystemet betyr dette at det kommer en oppdatering i backupsystemet. Eldste versjon slettes senest når det er over 90 dager siden den ble backet opp. Det vil si at eldre versjoner ikke finnes på backup. Siste backup tatt av en fil vil finnes i backupsystemet så lenge filen befinner seg på disk. Det er eventuelle eldre versjoner som automatisk slettes etter 90 dager. Når en fil blir slettet, vil backupversjonen forsvinne automatisk etter hvert som det er mer enn 90 dager siden backup versjonen ble tatt. Siste backupversjon forsvinner 90 dager etter at filen ble slettet.
 • Meldinger som ligger i lokale postbokser på hjemmeområdet følger rutinene som gjelder for dette området.

Slettede brukere

 • Når en bruker slettes vil filene på hjemmeområdet (M:) bli slettet. Filene forsvinner da automatisk fra backup etter 90 dager.
 • UiO har kun lov til behandle (lagre) personopplysninger så lenge formålet med behandlingen fremdeles eksisterer. Når en student eller ansatt slutter ved UiO opphører også formålet med behandlingen av deres data inkl. personopplysninger. Det betyr at disse datene må slettes. Dette følger av bestemmelsene i personvernforordningen artikkel 5 bokstav e.
 • Av sikkerhetshensyn og av hensyn til den registrerte velger UiO likevel å lagre data knyttet til en person som har sluttet som student eller i sin jobb ved UiO i 90 dager fra kontoen ble slettet.
 • Ovenstående er kvalitetssikret rettslig av juristene ved USIT.

Spesielle behov

 • Miljøer som har behov for lengere levetid på backup kan kan søke om dette, om det er grunnlag for det i lover eller forskrifter.
 • Søknad med beskrivelse av behov og grunnlag sendes til backup-core@usit.uio.no.
 • Backup ut over standard backup vil bli fakturert.
 • Søknader kan avslås om det formelle grunnlaget ikke er tilfredsstilt

Ekskludert fra backup

Det er enkelte filer og områder som er eksluderes fra backup på UiO.

Dette er områder som kun er knyttet til jobb og forsvinner med jobben. Det er også en del cashede filer fra nettlesere. Disse vil bli gjennskapt ved bruk av nettleseren.

Eksluderingen ser slik ut for disker på maskiner som backes opp og som kjører LINUX og som backes opp med egen OS-agent (ikke VM-backup) og for NAS (HNAS, NetApp, BeeGFS og liknende)

**/pc/firefox/Cache/*
**/.local/share/gvfs-metadata/*
**/.cache/
**/.opera/cache/*
**/.*.moved/*
**/$RECYCLE.BIN/*
**/.snapshot
**/[Nn]obackup/
**/[Nn]o[_-]backup/
**/.local/share/[Tt]rash/
/var/cache
/var/cfengine
/var/games
/var/spool/abrt
/var/tmp
/opt
/usr
/tmp
**/lost+found
/proc
/dev
/dev/pts
/boot
**/$__CFN__
**/$__NDMP__
**/pc/[Ff]irefox/cache2/*
**/*_nobackup/
/run
/sys

** gir at det gjelder uansett hvor i filtreet filen, eller området finnes.

 

På Windows-maskiner som backes opp med egen OS-agent (ikke VM-backup) ser ekskluderingen slik ut:

*:\microsoft uam volume\...\*
*:\microsoft uam volume\...\*.*
"*:\...\EA DATA. SF
*:\...\pagefile.sys
*:\IBMBIO.COM
*:\IBMDOS.COM
*:\MSDOS.SYS
*:\IO.SYS
*:\...\system32\config\...\*
*:\...\system32\Perflib*.dat
*:\...\system32\dhcp\...\*
*:\...\system32\dns\...\*
 

*: gir at det er alle disker uansett navn
\...\ gir i alle mapper nednfor det som står til venstre for det
! viser at dette er untatt fra eksluderingen som ville ha truffet det.
 

Publisert 10. mars 2016 09:17 - Sist endret 24. sep. 2019 16:24