Mer om backup-tjenesten

Backup-tjenesten sørger for at filer det er bestilt backup av, sikkerhetskopieres til riktig tid, slik at brukere kan få tilbake filer som har blitt slettet ved et uhell. På grunn av personvernhensyn og norsk lovgivning kan ikke UiO beholde sikkerhetskopier av slettede filer i mer enn 90 dager.

Hva blir sikkerhetskopiert?

USIT sikkerhetskopierer kun servere (tjenermaskiner) det er bestilt sikkerhetskopiering (backup) av

 • Det tas sikkerhetskopi av brukernes hjemmeområder hver natt.
 • Det tas sikkerhetskopi av fellesområder hver natt
 • Det tas sikkerhetskopi av forskerområder hver natt
 • Det tas sikkerhetskopi av andre servere avhengig av hva systemeierne har bestilt. Når det anskaffes nye servere eller disker, kan sikkerhetskopiering bestilles ved å sende en e-post til restore@usit.uio.no

USIT tar ikke sikkerhetskopi av kontormaskiner, lokale disker, bærbare maskiner eller hjemmemaskiner. Dette må hver enkelt bruker sørge for selv.

Hvor lenge blir sikkerhetskopiene tatt vare på?

 • Filer på hjemmeområdet sikkerhetskopieres daglig. En ny fil får da en versjon i backupsystemet. Er filen endret i forhold til det som ligger i backupsystemet betyr dette at det kommer en oppdatering i backupsystemet. Eldste versjon slettes senest når det er over 90 dager siden den ble sikkerhetskopiert. Det vil si at eldre versjoner ikke finnes på backup. Siste sikkerhetskopi tatt av en fil vil finnes i backupsystemet så lenge filen befinner seg på disk. Det er eventuelle eldre versjoner som automatisk slettes etter 90 dager. Når en fil blir slettet, vil sikkerhetskopiversjonen forsvinne automatisk etter hvert som det er mer enn 90 dager siden sikkerhetskopien ble tatt.
 • For forskerområder gjelder samme som punktet over, men kun 30 dager.
 • Meldinger som ligger i lokale postbokser på hjemmeområdet følger rutinene som gjelder for hjemmeområder.
 • Les om levetid på sikkerhetskopi av databaser.

Slettede brukere

 • Når en bruker slettes vil filene på hjemmeområdet (M:) bli slettet. Filene forsvinner da automatisk fra backup etter 90 dager.
 • UiO har kun lov til behandle (lagre) personopplysninger så lenge formålet med behandlingen fremdeles eksisterer. Når en student eller ansatt slutter ved UiO opphører også formålet med behandlingen av deres data inkl. personopplysninger. Det betyr at disse datene må slettes. Dette følger av bestemmelsene i personopplysningsloven §28.
 • Av sikkerhetshensyn og av hensyn til den registrerte velger UiO likevel å lagre data knyttet til en person som har sluttet som student eller i sin jobb ved UiO i 90 dager fra kontoen ble slettet.
 • Ovenstående er kvalitetssikret rettslig av juristene ved USIT.

Spesielle behov

 • Miljøer som har behov for lengere levetid på backup kan kan søke om dette, om det er grunnlag for det i lover eller forskrifter.
 • Søknad med beskrivelse av behov og grunnlag sendes til backup-core@usit.uio.no.
 • Backup ut over standard backup vil bli fakturert.
 • Søknader kan avslås om det formelle grunnlaget ikke er tilfredsstilt.

Ekskludert fra backup

Det er enkelte filer og områder som er eksluderes fra backup på UiO.

Dette er områder som kun er knyttet til jobb og forsvinner med jobben. Det er også en del cashede filer fra nettlesere. Disse vil bli gjennskapt ved bruk av nettleseren.

Eksluderingen ser slik ut for disker på maskiner som backes opp og som kjører LINUX og som backes opp med egen OS-agent (ikke VM-backup) og for NAS (HNAS, NetApp, BeeGFS og liknende)

**/pc/firefox/Cache/*
**/.local/share/gvfs-metadata/*
**/.cache/
**/.opera/cache/*
**/google-chrome/**/[Cc]ache*
**/google-chrome/Default/Indexed_DB
**/google-chrome/Default/ServiceWorker
**/google-chrome/Default/Local Storage
**/google-chrome/Default/Local Extension Settings
**/.*.moved/*
**/$RECYCLE.BIN/*
**/.snapshot
**/[Nn]obackup/
**/[Nn]o[_-]backup/
**/.local/share/[Tt]rash/
/var/cache
/var/cfengine
/var/games
/var/spool/abrt
/var/tmp
/opt
/usr
/tmp
**/lost+found
/proc
/dev
/dev/pts
/boot
**/$__CFN__
**/$__NDMP__
**/pc/[Ff]irefox/cache2/*
**/*_nobackup/
/run
/sys

** gir at det gjelder uansett hvor i filtreet filen, eller området finnes.

 

På Windows-maskiner som backes opp med egen OS-agent (ikke VM-backup) ser ekskluderingen slik ut:

*:\microsoft uam volume\...\*
*:\microsoft uam volume\...\*.*
"*:\...\EA DATA. SF
*:\...\pagefile.sys
*:\IBMBIO.COM
*:\IBMDOS.COM
*:\MSDOS.SYS
*:\IO.SYS
*:\...\system32\config\...\*
*:\...\system32\Perflib*.dat
*:\...\system32\dhcp\...\*
*:\...\system32\dns\...\*
 

*: gir at det er alle disker uansett navn
\...\ gir i alle mapper nednfor det som står til venstre for det
! viser at dette er untatt fra eksluderingen som ville ha truffet det.

Publisert 8. mars 2016 13:32 - Sist endret 2. juli 2020 11:48