English version of this page

Lagringshotell

Lagringshotellet er nesten identisk med fellesområder, men til en lavere pris og da også med noe lavere ytelse.

Premisser

USIT ønsker at lagringshotellet skal være en rimelig løsning for lagring av store mengder data. Derfor firer vi på de vanlige kravene og garantiene om høy båndbredde, oppetid og tilgjengelighet, men beholder selvfølgelig fokuset på datasikkerhet.

Pris pr TB pr år

  • UiO-intern: NOK 500,-
  • UiO-intern, fra og med 10 TB: NOK 400,-

Ta i bruk

Lagringshotellet er en betalingstjeneste. Ansatte kan bestille plass til filer på lagringshotellet via lokal IT. 

  • Ta kontakt med Lokal IT for bestilling og/eller endring av lagring på lagringshotellet.
  • Lokal IT kan bruke bestillingsskjemaet for å bestille ny eller endre eksisterende lagring.
  • Lagringshotellet nåes på samme måte som fellesområder

Hva kan lagres?

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp, men er usikker på hvem du skal kontakte?