Automatisk lagring i Office-apper

Automatisk lagring skrur seg på etter første gangs lagring i Word, Excel og Powerpoint hvis du lagrer i OneDrive-mappen.

Automatisk lagring skrus på når du lagrer filen på en maskin med:

  • Microsoft 365 med Office-apper installert (tidligere kjent som Office 365)
  • Aktivert OneDrive*

Statusen vises øverst i venstre hjørne av programmet som AutoSave On. Programmet lagrer automatisk hvert 10. minutt som standard. Du kan fortsatt trykke på diskettikonet ved siden av AutoSave-statusen, øverst i venstre hjørne, eller trykke Ctrl+S på tastaturet når du er inne i programmet for å lagre.
Autosave

Hvis du er vant til å arbeide for så å velge File > Save as... for å ta vare på flere versjoner av en fil vil dette nå skje automatisk. Se egen veiledning for versjonshistorikk i Office-apper.

* Mappene Desktop, Document og Pictures settes opp til å synkronisere med OneDrive når den aktiveres på maskinen. Du må ta et aktivt valg for å velge bort mappene.

Publisert 5. juli 2021 12:23 - Sist endret 26. aug. 2021 13:35