English version of this page

Versjonskontroll med GitHub

UiO har standardisert på GitHub som versjonskontrollsystem.

Hva er versjonskontroll?

  • Bildet kan inneholde: svart og hvit, katt, kinnskjegg, utklipp, små til mellomstore katter.Versjonskontroll benyttes i stor grad i forbindelse med utvikling av programvare, og kan med fordel også brukes i andre typer prosjekter.  
  • UiO har valgt å benytte en lokal instans av GitHub for å tilby en felles versjonskontrolltjeneste.
  • GitHub er en fullverdig Git-tjeneste samt at den har et visuelt grensesnitt som enkelt lar deg behandle og bla gjennom kode og informasjon som du eller andre har lastet.
 

GitHub instanser

Ta i bruk

Kan brukes av ansatte og studenter. 

Logg inn i github.uio.no

Hva er lov å lagre i GitHub?