Veiledninger til bruk av Autotekst-tjenesten

Autotekst hjelper deg å sette undertekster til videoopptak.

Støttede formater

Tjenesten støtter kun teksting av lydfiler i formatene MP3, FLAC og WAV.

Det betyr at lydfilen må trekkes ut fra et videoopptak, eller konverteres om lydfilen er lagret i et annet format. Etterpå kan du bruke lydfilen til å få en autogenerert undertekst.

Veiledningen går gjennom hvordan du:

  • Henter lydfil ut av videoopptak
  • Genererer tekst fra lydfiler, til VTT-format (undertekst i Vortex)
  • Redigerer undertekster
  • Setter undertekst til videoer i Vortex

1. Trekk ut eller konvertere lydfil fra opptaket

Det er satt opp ulike fremgangsmåter, avhengig av hva slags type materiell du vil transkribere.

a) Kursopplasting

Vanlig fremgangsmåte for opplasting av forelesningsvideoer er gjennom tjenesten Kursopplasting. Du finner veiledning for opplasting på tjenestesiden. Etter at forelesningen er lastet opp, følger du disse stegene:

1. Finn området i Vortex hvor forelesningsvideoen ligger. Dette gjør du ved å navigere deg til emnets semesterside, administrere dokumentet, og navigere ett nivå opp. Da er du inne i semestermappen, og vil se forelesningsvideoene i listen.

Bildet kan inneholde: rektangel, gjøre, skjermdump, programvare, parallell.

2. Naviger deg inn i videofilen. Klikk på Last ned lydfil-lenken, som ligger under videoavspilleren.

last ned lydfil-knappen

Det kan ta litt tid fra videoen ligger i Vortex til lydfil-lenken er generert. Prøv gjerne å friske opp nettsiden etter noen minutter hvis du ikke ser lenken.

b) Opptak fra Zoom

Zoom produserer MP4-filer. En enkel måte å trekke ut lydsporet på er å laste opp opptaket fra Zoom til Vortex, for deretter å lagre lydsporet i MP3-format. Det gjør du slik:

1. Gjør et opptak i Zoom ved å trykke på Record, som ligger på nedre menylinje. Når møtet avsluttes vil opptaket konverteres til en videofil (MP4) og en lydfil.

Skjermbilde av menybar i Zoom som viser opptaksknapp.

2. Etter at møterommet avsluttes i Zoom, navigerer du deg til MP4-filen. På Windows er dette vanligvis i C:\Brukere\Brukernavn\Dokumenter\Zoom.

Skjermdump av filstien til opptak fra Zoom

3. Finn området i Vortex hvor opptaket skal ligge. 

4.Klikk på Last opp fil. Deretter klikker du på Bla igjennom .... Velg MP4-filen i det lagrede området på maskinen din, og klikk på Last opp-knappen.

skjermbilde av video lastet opp i Vortex

5. Når opptaket er lastet opp, kan du laste ned en MP3-fil av opptaket. Naviger deg inn i videoen og velg Last ned lydfil.

videospiller last ned lydklipp

Det kan ta noen minutter før Vortex har generert en MP3-fil fra videoen. Hvis du ikke ser en Last ned lydfil-lenke med en gang, forsøk å laste inn siden på nytt.

6. Du har nå en lydfil som kan transkriberes.

c) Forelesningsopptak

1. Følg instruksjonene til tjenesten Forelesningsopptak og last opptaket opp i Vortex.

2. Når opptaket er lastet opp, kan du laste ned en MP3-fil fra opptaket. Naviger deg inn i videoen og velg Last ned lydfil.

videospiller last ned lydklipp

Det kan ta noen minutter før Vortex har generert en MP3-fil fra videoen. Hvis du ikke ser en Last ned lydfil-lenke med en gang, kan du prøve å laste inn siden på nytt.

3. Du har nå en lydfil som kan transkriberes.

d) Nettskjema-diktafon

Du kan bruke Autotekst til å hjelpe med å transkribere lydopptak fra Nettskjema-diktafonappen. Lydopptakene lagres i M4A-format. Derfor må det konverteres til et støttet format, og vi anbefaler å bruke VLC Media Player. Du konverterer lydklippet slik: 

1. Følg instruksjoner for opptak Nettskjema-diktafonappen.

2. Logg deg inn på Nettskjema. Gå inn i Mine skjema, og finn Diktafon-skjemaet. Naviger deg til fanen Se resultater. Under Enkeltsvar, klikk på Oversikt over leverte svar.

Skjermdump av nettskjema med utheving av enkeltsvar

3. Finn riktig lydopptak. Trykk på tilvalg-ikonet til høyre i avspillingsboksen, og last ned lydfilen.

Liste med lydopptak

4. Åpne VLC Media Player. Klikk på Media øverst til venstre i toppmenyen og deretter Gjør om/Lagre ...

Menyvalg gjør om/lagre

5. Trykk på Fil-fanen og deretter Legg til....

6. Velg lydfilen du lastet ned fra Nettskjema og trykk Konverter/Lagre.

Menyvalg konverter/lagre

7. Velg Audio - FLAC under profil. Trykk på Bla igjennom for å velge hvor den konverterte filen skal lagres. Endre navnet til målfilen slik at det ikke står ".m4a" til slutt. Om navnet ikke endres, lagrer VLC det likevel i M4A-format i stedet for FLAC.

nedtrekksmeny for valg av format

8. Trykk Start for å starte konverteringen. Etter at konverteringen er fullført vil den nye, konverterte lydfilen ligge i området valgt i steg 7.

9. Du har nå en lydfil som kan transkriberes med Autotekst.

2. Generere tekst fra lydfil

Etter å ha fulgt stegene over, sitter du med kompatibel lydfil som kan transkriberes. For å transkribere lydfilen:

1. Logg inn på https://autotekst.uio.no

2. Dra og slipp, eller velg lydfilen du vil laste opp. Husk å velge Norsk eller Engelsk ut fra språket du skal transkribere. Er det flere som snakker i lydklippet, gå inn i Avanserte innstillinger og huk av ja på Er det flere talere i lydklippet?.

Opplastingsskjema av Autotekst-tjenesten

3. Klikk på Send til teksting-knappen. Tidsbruk på genereringen avhenger av lengden på lydklippet. Om du forlater området kan tekstingen gå tapt. Derfor er det viktig at du verken lukker eller laster vinduet opp på nytt mens tjenesten genererer teksten.

4. Etter at tekstingen er generert, kan du laste ned VTT-filen. Dette er en tekstfil som blir underteksten til opptaket ditt. 

Skjermdump av ferdig generert undertekst

 

3. Rediger underteksten

Den genererte tekstfilen (VTT) fra Autotekst-tjenesten kan redigeres på følgende måter: 

  • Redigere direkte i VTT-filen du får fra Autotekst tjenesten.
  • Redigere tekstingen i Vortex.
  • Benytte en tredjeparts-tjeneste for å bearbeide undertekster.

Ved mindre endringer kan du følge veiledningen for å redigere undertekster direkte i Vortex. 

Ved behov for store endringer anbefaler vi å redigere VTT-filen i en tredjeparts-tjeneste laget for å bearbeide undertekster. Med disse kan man synkronisere underteksten og opptaket. Man ser resultatet umiddelbart mens man redigerer i opptaket. Tjenestene lar deg også redigere hvor lenge hver del av underteksten vises i opptaket. Her anbefaler vi https://subtitle-horse.com/.

Rediger undertekster i Subtitle Horse

1. Klikk på Create subtitles with the free version på hjemsiden.

2. Inne på siden for prosjektopplasting, klikk på Add project i en av de tre sporene.

3. Under Video Source, klikk på den andre fanen med Load from disc, og dra og slipp, eller naviger til videoopptaket du skal ha undertekst til. Velg Next.

Skjermdump opplastingsprosess i Subtitle Horse

4. Velg Frame rate – dette er bildefrekvensen. Om du er usikker, huker du av I don't know the framerate. Deretter går du videre med Start subtitling

5. Dette er selve verktøysiden for å gjennomføre redigeringen. Klikk på File-fanen øverst til venstre, og deretter Open subtitle file.

6. I pop-upen, velg Open file from disc. Underteksten kan nå redigeres og synkroniseres med video- og lydsporet.

Skjermdump av arbeidsrommet i Subtitle Horse

7. Underteksten blir stykket opp i seksjoner ut fra når de vises i videoen. For å redigere underteksten velger du hvilken seksjon du vil skrive om til høyre i verktøyet. Du vil se endringene umiddelbart i forhåndsvisningen til venstre.

8. For å redigere når og hvor lenge en undertekst skal synes, drar du i de fremhevede kantene på sporene som ligger i bunnen. Dette er de samme som seksjonene som i punkt 7 og samsvarer med nummeret gitt i øverste, venstre hjørne.

9. Når du er ferdig med å redigere underteksten, trykker du på File-fanen, og deretter export. Velg WebVTT under format, og lagre filen.

NB: Om du tidligere har stoppet redigeringen underveis, velger du samme videospor som sist. Merk at du bare kan ha tre aktive prosjekter om gangen. Om du skal begynne på flere, bør du dobbeltsjekke at du har lagret det du skal før du velger Overwrite for å overskrive et tidligere prosjekt.

4. Sett undertekst til video-opptak i Vortex

1. Last opp VTT-filen til samme mappe som opptaket ligger inne i på Vortex.

2. Sørg for at leserett er satt til Tillatt for alle på VTT-filen.

lastet opp vtt og mp4 fil

3. Gå inn på opptaket og trykk på Rediger-fanen.

4. Naviger deg ned til Lenke til undertekst. Trykk på Bla igjennom...-knappen.

Bilde av pil som viser hvor "bla igjennom..." knappen befinner seg

5. Velg VTT-filen i vinduet som dukker opp og klikk på Lagre og vis.

6. Nå skal du ha undertekst til opptaket! Sjekk at underteksten vises riktig.

video med riktig undertekst

 

Sette undertekst til sosiale medier

Videoer på sosiale medier skal også ha undertekst. Du kan bruke Autotekst i samspill med Subtitle Horse for å eksportere undertekster til kompatible filformat.

Facebook

Facebook bruker SRT-filformat på undertekstene sine. Siden Autotekst tilbyr deg å lagre i VTT-format, må det konverteres til SRT. Du kan konvertere filformatet fra VTT til SRT i Subtitle Horse:

1. Trykk på File-tabben, og deretter Export. Du får opp en pop-up.

2. I Format-listen velger du SRT. Facebook krever at du lagrer filnavn i dette formatet: filnavn.[språkkode]_[landkode].srt

Skjermdump av lagringspopup i Subtitle Horse

Dette er viktig for at Facebook skal godta underteksten. Avhengig av språket, skal filnavnet settes slik:

  • Norske undertekster: filnavn.nb_NO.srt
  • Engelske undertekster: filnavn.en_GB.srt

3. Trykk Export i høyre hjørne for å lagre.

4. Naviger til Facebook-siden du skal laste opp videoopptaket til. Her velger du Bilde/Video under Opprett innlegg.

5. Finn frem video-filen du skal laste opp og bekreft.

6. I øvre høyre hjørne på det nye innlegget er det et flervalg-ikon. Klikk på det, og deretter Rediger innlegg. Trykk på Videoalternativer i forhåndsvisningen på Facebook.

Skjermdump av et innlegg på facebook med åpnet tilvalgsmeny

7. Åpne menyen Legg til undertekster og klikk på Last opp nederst. Velg SRT-filen.

Skjermdump av videoinstillinger og undertekstalternativer på Facebook

8. En bekreftelse lignende "Undertekster er lastet opp: Norsk (bokmål)" vil legge seg i den åpnede menyen, avhengig av språket du har angitt. Klikk på Lagre for å få underteksten synlig på Facebook-videoen.

Videodemonstrasjon av Autotekst i bruk

Denne videoen demonstrerer Autotekst i bruk for å sette undertekst i Vortex

Eksempel på video med undertekst

Eksempel på tekstet video på norsk og engelsk finner du her: 

https://www.uio.no/tjenester/it/lyd-video/autotekst/eksempel-tekstet-video/

Publisert 26. aug. 2021 16:07 - Sist endret 6. nov. 2021 10:22