English version of this page

Oversikt over ulike VDI-pool

Tilgang til Virtuelle Maskiner i VDI-løsningen gjøres via såkalte "Pools". Her følger en oversikt over hva de forskjellige pools'ene brukes til og hvilken maskinvare de har.

 

Hva er et pool?

Et "pool" er navnet VMWare bruker på en samling av Virtuelle Maskiner. VMer er grovt forklart maskiner som eksistere på en server, istedenfor under pulten din. Poolet en VM tilhører definerer altså hvilken maskinvare den kjører på.

Eksempel:

Poolet kalt "Gold" er spesifisert til å ha 4 CPU-kjerner og 12 GB RAM. Det vil si at hver VM i Gold har 4 CPU-kjerner og 12 GB RAM.

Pools

NB: Poolet for kontormaskiner har navn "UiO Windows Desktop" (må ikke forveksles med "Kontor Fullskjerm").

 

Kontor

Silver Gold Platinum
Bruksområde:
Kontor-PC Kontor-PC Regne-PC Arbeidsstasjon
CPU-kjerner:
2 2 4 4
CPU-hastighet:
3.00 GHz 3.00 GHz 3.00 GHz 3.00 GHz
Ram:
4 GB

8 GB

12 GB

24 GB

Programvare
Basis Utvidet Utvidet Utvidet

I tillegg kan samtlige pools leveres med GPU, også kalt grafikkort. Dette kan bidra til raskere redigering av video og spesialisert programvare. Noen programmer krever det.

Pools med grafikkort får suffixen "+" (Silver+ for eksempel)

Det er viktig å være klar over hvilken maskinvare du trenger til oppgavene du skal utføre. Det er for eksempel unødvendig å bruke VMer i Platinum-poolet til å redigere Word-dokumenter. Tilsvarende vil det være vanskelig å kjøre tunge beregninger på VMer i Silver-poolet. Dette er også viktig fordi kraftige pools bruker mer ressurser, og vil ha en høyere pris.

Publisert 16. apr. 2019 14:24 - Sist endret 14. nov. 2022 11:50