English version of this page

VDI-pool oversikt

Tilgang til Virtuelle Maskiner i VDI-løsningen gjøres via såkalte "Pools". Her følger en oversikt over hva de forskjellige poolsene brukes til og hvilken maskinvare de har.

 

Kontor Silver Gold Platinum
Bruksområde:
Kontor-PC Kontor-PC Regne-PC Arbeidsstasjon
CPU-kjerner:
2 2 4 6
CPU-hastighet:
3.00 GHz 3.00 GHz 3.00 GHz 3.00 GHz
Ram:
4

8

12

24

Programvare
Basis Utvidet Utvidet Utvidet

I tillegg kan samtlige pools leveres med GPU, også kalt grafikkort. Dette kan bidra til raskere redigering av video og spesialisert programvare. Noen programmer krever det.

Pools med grafikkort får suffixen +

Det er viktig å være klar over hvilken maskinvare du trenger til oppgavene du skal utføre. Det er for eksempel unødvendig å redigere Word-dokumenter i Platinum-poolet. Tilsvarende vil det være vanskelig å kjøre tunge beregninger i Silver-poolet. Dette er også viktig fordi kraftige pools bruker mer ressurser, og vil ha en høyere pris.

Så hva er egentlig et pool?

Pools er en betegnelse VMware bruker for grupperinger av Virtuelle Maskiner (VM). VMer er grovt forklart maskiner som eksisterer på en server, istedet for på kontoret ditt. Pools definerer da hvilken maskinvare disse VMene skal kjøre på.

Eksempel:

Gold-poolet er satt opp med fire CPU-kjerner og 12 GB ram (minne). Hver VM i dette poolet vil da ha fire CPU-kjerner og 12 GB med ram.

Av Thomas Madland
Publisert 16. apr. 2019 14:24 - Sist endret 16. mars 2020 14:36