English version of this page

Programmer, datamaskin og mobil

Tilgjengelig programvare

Se hvilke programmer som er tilgjengelig for studenter og ansatte ved UiO.

Operativsystemer ved UiO

Mobil, nettbrett, skrivebrett

  • Mobiltelefon for ansatte
  • Oppsett av mobil og nettbrett
  • Nettbrett i forskning og undervisning

Kjøp og resirkulering av PC

  • Kjøpsråd for studenter og anskaffelsesrutiner for ansatte
  • Rutine for avhending av brukt IT-utstyr
  • Oversikt over maskintyper og modeller som brukes ved UiO, fellesinnkjøpet.

Andre plattformer

Aktuelle tjenester

    Kontakt

    Har du spørsmål du ikke finner svar på her?