DNS på UiO – Domain Name System

DNS står for Domain Name System og er en måte å gi koble IP-adresser med "navn", slik at man kan se hvilket navn som hører til en IP-adresse og omvendt, det fungerer litt på samme måte som en telefonkatalog.

På UiO har vi tre DNS-tjenere som klientmaskiner skal bruke, disse er:

  • 129.240.2.3 (nissen.uio.no)
  • 129.240.2.27 (huldra.uio.no)
  • 129.240.2.40 (dvergen.uio.no)

Disse har også IPv6:

  • 2001:700:100:2::3 (nissen.uio.no)
  • 2001:700:100:2::27 (huldra.uio.no)
  • 2001:700:100:425::40 (dvergen.uio.no)

Legg merke til at en må bruke IP-adressen til DNS-tjenerne siden en ikke har noen mulighet til å slå opp navn før en har en DNS-tjener. Vi anbefaler at du bruker DNS-tjenerne over.

Bestille DNS-endring

Hvis du ønsker å bestille en DNS-endring for domenet uio.no, send e-post til usit-hostmaster@usit.uio.no.