Gjestenettet uioguest

Trådløsnettet uioguest er for gjestebrukere med et kortvarig opphold på UiO. Det kan også brukes om du trenger tilgang til nett på UiO før du har fått tildelt vanlig brukernavn og passord. Tilgangen varer i 12 timer.

uioguest registrerer du deg via en nettside som åpnes når du starter nettleseren din. På noen enheter vil siden også komme opp automatisk når du kobler det til det trådløse nettverket.

Gjør slik:

1. Åpne en nettleser, og gå til guestportal.uninett.no

2. Registrer deg på nettsiden som åpnes, og du får tilsendt et midlertidig passord via tekstmelding (SMS) til mobiltelefonen din. Tekstmeldingen er kostnadsfri for brukerne.

 • Les Terms of use (bruksvilkår), og kryss av i ruten for at du godtar vilkårene. Godtar du ikke vilkårene, kan du ikke bruke gjestenettet.
 • Skriv deretter inn:
  • Navn
  • Tilhørighet (Hvis du har noen)
  • Ditt mobilnummer
 • Klikk på Register-knappen.

 1. Du mottar etter kort tid en tekstmelding med brukernavn og passord på mobiltelefonen du oppga nummeret til. Tekstmeldingen blir sendt fra telefonnummer +47 19600000, og er kostnadsfri for brukerne. (I bildet under er brukernavn og passord for sikkerhets skyld erstattet med x-er.)

 1. Skriv inn brukernavnet og passordet på nettsiden som åpnet seg da du trykket på Register i trinn 2, over. Det er mulig at brukernavnet er ferdig utfylt. Klikk deretter på Login-knappen.

 1. Du er nå koblet til nettet uioguest og har tilgang til Internett. Du blir sendt til en nettside med informasjon om uioguest-nettet. og herfra kan du gå til andre nettsider du vil se.  Varighet på kontoen er 12 timer etter registrering og gjentagende pålogginger innenfor dette tidsrommet utføres med samme brukernavn/passord via trådløsnettet uioguest.

Merk deg at uioguest ikke er kryptert. Det betyr at ukrypterte tjenester (for eksempel, all HTTP-trafikk m.m) potensielt kan avlyttes etter pålogging. Du må derfor selv ta ansvar for sikkerheten og det anbefales å kun benytte tjenester som er kryptert (sider som har nettadresse som begynner på https).

Publisert 18. juli 2014 08:52 - Sist endret 25. nov. 2019 13:21