Varslingar i Mattermost

Mattermost har eit sett med standard varslingsinnstillingar. Du kan endre innstillingane for heile applikasjonen, men du kan også gjere endringar i dei ulike kanalane du er ein del av. Dersom du ønskjer å endre nokre av dei gjer du det slik:

Generelt

  1. Klikk på brukarnamnet ditt, øvst i den blå menyen til venstre på skjermen.
  2. Klikk deretter på Account Settings.
  3. I popup-en som dukkar opp, klikk på Notifications.
  4. Her kan du endre innstillingane når det gjeld desktop, e-post og mobil, i tillegg til svarvarslingar og mentions.
  5. Gjer endringen du ønskjer og klikk Save.

I kanalen

  1. Gå inn på kanalen du ønskjer å endre varslingsinnstillingane til.
  2. Øvst til venstre, ved sidan av den blå menyen, står namnet til kanalen saman med ei stjerne. Klikk på namnet.
  3. Klikk Notification Preferences.
  4. Gjer endringane du ønskjer og klikk Save.

 

Publisert 12. feb. 2019 13:58 - Sist endret 16. mars 2021 17:22