English version of this page

Telefoni, chat, videomøter/-konferanser

Sette opp eller delta i telefonkonferanse

Du kan sette opp eller delta i telefonkonferanse fra kontortelefonen eller i konferanserom. Se veiledning.

Sette opp eller delta i videomøte/-konferanse

Du kan sette opp eller delta videomøte eller -konferanse fra kontormaskinen din eller er videokonferanserom. 

Ser du etter info om mobiltelefoner?

Mobile enheter blir sett som en arbeidsplattform på UiO. Info om tilkobling til nett og e-post/kalender og lignende, finner du på IT-tjenestesidene for mobile enheter.

Aktuelle tjenester