English version of this page

Telefoni, chat, videomøter/-konferanser

Plutselig hjemmekontor?

Nyttige tips når du skal komme i gang med hjemmekontor.

  Bruk Zoom til videomøter

  Zoom er UiOs førstevalg for videomøter og kan også brukes til digital undervisning. 

  Viderekoble telefonen

  Til vanlig virker dette kun med mobiltelefoner som er kjøpt inn av UiO, men i denne hjemmekontorperioden kan alle UiO-ansatte viderekoble kontortelefon til også personlig mobiltelefon.

  Kom i gang med digital undervisning

  Mange undervisere kommer i disse dager i gang med digital undervisning hjemmefra. 

  Sette opp eller delta i telefonkonferanse

  Du kan sette opp eller delta i telefonkonferanse fra kontortelefonen eller i konferanserom. Se veiledning.

  Sette opp eller delta i videomøte/-konferanse

  Du kan sette opp eller delta videomøte eller -konferanse fra kontormaskinen din eller er videokonferanserom. 

  Ser du etter info om mobiltelefoner?

  Mobile enheter blir sett som en arbeidsplattform på UiO. Info om tilkobling til nett og e-post/kalender og lignende, finner du på IT-tjenestesidene for mobile enheter.

  Aktuelle tjenester