XMPP – UiO-chat

XMPP-tjenesten ble lagt ned 1. mars 2021

VarseltrekantXMPP-tjenesten på chat.uio.no ble lagt ned mandag 1. mars 2021. 

Hovedgrunnen til at tjenesten ble lagt ned var dårlig tilgang på gode og brukervennlige XMPP-klienter, spesielt for nettlesere og mobile enheter. Når USIT har valgt å prioritere Zoom, Teams og Mattermost kan det dessverre ikke lenger forsvares å videreføre XMPP-tjenesten.

Hvem kontakter jeg?

Spørsmål knyttet til XMPP-tjenesten, inkludert nedlegging, kan sendes til chat-drift@usit.uio.no.